2 kisgyermeknevelőt keres az EESZI

A második adventi hétvégi jótékonysági vásáron iskolánk 3. osztályosainak műsorát is megnézhetjük
2023-12-04
Decemberi hírlevelében a rendőrség az ünnepek környékén is óvatosságra int minket
2023-12-05

Utoljára frissítve 2023-12-05

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád vármegye, 6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 20.

Csongrád-Csanád vármegye, 6762 Sándorfalva, Juharfás liget 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata segíteni a bölcsődés gyermekek harmonikus fejlődését, gondozását, nevelését.

Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismeretei birtokában segítse a gyermekek testi és lelki fejlődését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 2. számú melléklete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Három hónapnál nem régebbi tiszta erkölcsi bizonyítvány
  • Képesítési előírások igazolására az iskolai végzettséget tanúsító okmány másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatok kezeléséhez hozzá járul, valamint a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik
  • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. január 08. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális intézmény címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/a ).

Elektronikus úton eeszi@sandorfalva.hu e-mail címre.

Személyesen: Csongrád-Csanád vármegye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/a.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben benyújtott pályázatokat az intézményvezető bírálja el a fenntartó jóváhagyásával. Személyes meghallgatásra kerülhet sor. Az intézményvezető fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 22.