14. napirendi pont: „Külterületi helyi közutak fejlesztése Sándorfalván” c. pályázat – önerő biztosítása nem támogatott tevékenységéhez