17. napirendi pont ZÁRT: Szociális alapú bérlakás iránti jogosultság felülvizsgálatáról döntés