1. napirendi pont: VP6.-7.2.1.1.-21 “Külterületi helyi közutak fejlesztése Sándorfalván” című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására

Betűméret