1. Napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról szóló 20/2009. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban való hatálybalépéséről