1. Napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szándéknyilatkozata a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlásáról