1. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról