1. napirendi pont: Sándorfalva, Széchenyi utca 24. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló Szolgáltató Ház I/2. szám alatti megjelölésű helyiség bérleti jogának feltételhez kötött átadásához történő hozzájárulás

Betűméret