1. napirendi pont: „Rendezvényközpont kialakítása Sándorfalván” című pályázat benyújtása

Betűméret