1. napirendi pont: Elővásárlási jog bejegyzésével kapcsolatos intézkedések megtétele