1. napirendi pont: „Bölcsődefejlesztés Sándorfalván” tárgyú vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérkövetelés