1. napirendi pont: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján, Sándorfalva Város Képviselő-testületének döntése a választásokon közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjairól és póttagjairól