1. napirendi pont: A „Budai Sándor Művelődési Ház korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredménye