Újjászületik az iskola Sándorfalván

A sándorfalvi Pallavicini-terv egyik legfontosabb alkotóeleme az iskolabővítési beruházás, amelynek keretében egy helyszínre vonják össze az oktatást egy korszerű és modern épületegyüttes felépítésével. Az akadálymentesített és szép homlokzati megoldásokkal díszítendő épületben 14 új tanterem, új aula, sportcsarnok, valamint egy 150 főt kiszolgáló melegkonyhás ebédlő jön létre.

A városfejlesztési koncepcióban döntő hangsúllyal szerepel a Pallavicini Sándor Általános Iskola felújítása, hogy a mai kor igényeinek minden szempontból megfelelő intézmény álljon a gyermekek és tanáraik szolgálatában. A városközpontban létrejövő impozáns épületegyüttes által a jelenlegi négy helyszínen zajló oktatás egy helyen összpontosul majd, így gazdaságosabbá, ugyanakkor kényelmesebbé is válik az iskolai munka. A beruházás megvalósítására 500 millió forintos támogatási keret áll rendelkezésre, ezt a település 100 milliós önrésszel egészíti ki.

A tervek szerint a 2010 őszére elkészülő épület a korszerű változtatások révén a középfokú oktatásnak is helyet adhatna a településen. A felújítás a városban felszabadít további három olyan, jelenleg az oktatást szolgáló területet, amely egy jól átgondolt integrált városfejlesztési stratégia révén hasznosítható lehet más célokra. A Pallavicini kastélyban például a turisztikai attrakciófejlesztés kapcsán egy tájmúzeum létrehozását tervezik.

Nógrádi Erika iskolaigazgató elmondta, hogy eddig a helyszínek megosztottsága miatt az alsósok és a felsősök nem tanulhattak egy helyen, az iskolában pedig nem volt étterem, ami miatt a gyerekek a közeli vendéglátóhelyre kellett átjárjanak ebédelni. A felújítással lehetővé válik, hogy az intézményben jelentős súllyal szereplő rajz- és technika-oktatás, valamint a háztartástan órák is a főépületbe kerüljenek.

Az igazgatónő szerint a gyerekek és a szülők is izgalommal teljes várakozással néznek a következő tanév elé, amikor is nagy szükség lesz a tanárok együttműködésére és a szülők megértésére, hiszen az építkezés ideje alatt átmenetileg hét tantermet kell majd nélkülözniük.

Az iskolafelújítás kapcsán megnövekedő közösségi színterekről Balogh Orsolya az iskolai Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus beszélt örömmel: a tágas aulával és az újonnan kialakítandó étkezőtérrel lehetőség nyílik olyan közösségépítő rendezvények megtartására is, amelyekre eddig a helyszűke miatt nem volt lehetőség.

„A városban zajló fejlesztések sorában komoly szerepe van az oktatási épület megreformálásának” – nyilatkozta Kácsor Péter, a Városfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Mint elmondta, a Sándorfalván zajló fejlesztési törekvések közül az iskolafelújítás valóban égető szükségletet elégít ki, főleg a városban egyre növekvő születések számára tekintettel.