Tisztelt Sándorfalvi Polgár, Tisztelt Adózó!

Kisbíró – 2012 december
2012-12-18
2012.12.13./1 – 1. melléklet
2013-01-02

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatok képviselő-testületeit arra, hogy illetékességi területükön az e törvényben nevesített helyi adókat működtessék.

Sándorfalva város képviselő-testülete e felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adója rendeletét 2012. december 31. napjával hatályon kívül helyezte és döntött városunk új építményadó és telekadó rendeletének elfogadásáról.

 

Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (XI. 29.) számú rendelete az építményadóról és telekadóról a www.sandorfalva.hu honlapról letölthető.

 

A rendelet 2013. január 01-től kezdődően hatályos és ezzel egy időben megszűnik a magánszemélyek kommunális adója.

 

Felhívjuk a Sándorfalva város illetékességi területén ingatlan tulajdonnal rendelkező lakosok figyelmét, hogy a kommunális adó megszűnése kapcsán a 2012. adóévvel bezárólag az adóbevallási kötelezettség teljesítését teljes körű ellenőrzés alá vonjuk. Kérjük azon ingatlan tulajdonosokat, akik adóbevallási kötelezettségüket elmulasztották, haladéktalanul pótolják. Az ellenőrzéssel feltárt adóhiány adóbírság és késedelmi pótlék kiszabását vonja maga után.

 

Kérjük továbbá azon adózókat, akiknek kommunális adó folyószámlája hátralékot mutat, tartozásukat rendezzék. Az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít a kommunális adó hátralék behajtására.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Htv. 51. § (1) bekezdése alapján, ha az önkormányzat a helyi adót bevezeti, az adóalany köteles a bevezetett adó megállapításához szükséges valamennyi – az önkormányzat felhívásában megjelölt – adatot szolgáltatni.

 

Jelen levél egy ingatlanhoz elegendő nyomtatvány csomagot tartalmaz. Amennyiben Ön több ingatlannal rendelkezik, további nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban kérhetők, illetve a fentebb megjelölt honlapról is letölthetőek.

 

Az építményadó és telekadó bevallások benyújtásának törvényi szabályozását az alábbiakban ismertetjük.

 

Az adózás rendjéről szóló- többször módosított- 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 14. §. (1) bekezdés c) pontja alapján az adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles jogszabályban vagy e törvényben előírt bevallásra.

Az Art. 25. § (1) bekezdés c) pontja szerint az adót az adóhatóság bevallás alapján kivetéssel állapítja meg.

Az Art. 32. § (2) bekezdése értelmében az adózónak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

 

Fentiekből következően az érintett adóalanyoknak bevallást kell kitölteniük az adókötelezettségük teljesítése érdekében, melyet 2013. január 15.-ig az adóhatósághoz be kell nyújtaniuk.

 

A fizetendő adót az adóhatóság határozattal állapítja meg, melyben közli a fizetési határidőt is.

Tájékoztatjuk, hogy az építményadóra kötelezett ingatlan után telekadó bevallást nem kell tenniük.

 

Amennyiben a bevallások kitöltésekor kérdése merülne fel, adóügyi ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére. Telefonszám: 62/572-968; 62/572-970.

Ügyfélfogadás rendje :

hétfő-kedd: 800 –  1200

szerda :       1300 – 1700

csütörtök:   800 – 1200 és 1300-1530

péntek:       nincs ügyfélfogadás

Felhívjuk figyelmét, mely szerint az Art. 172. § (1) bekezdése c) pontja értelmében a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bevallási kötelezettségét nem teljesíti.

 

Kérjük, hogy a kitöltött adóbevallásaikat a törvényben előírt határidőn belül, de legkésőbb 2013.január 31-ig szíveskedjenek az adóhatósághoz eljuttatni.

Sándorfalva Város Önkormányzata

Betűméret