TISZTELT ADÓZÓ!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat eredményei
2015-12-18
Magánszemélyek kommunálisadója és vállalkozási célú építményadó megállapodás 2016. év
2016-01-06

Utoljára frissítve 2015-12-22

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 26. napján megtartott rendes testületi ülésén úgy döntött, hogy a Sándorfalva településen bevezetett helyi adók közül az építmény- és telekadót 2015. december 31. napjával megszünteti, és helyettük – két új rendelet megalkotásával – 2016. január 01. napjától bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját, továbbá az építményadót csak a vállalkozási célú építmények után kell fizetni.

Az alábbiakban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, melyekre fel szeretnénk hívni tisztelt Adózó figyelmét.

Hova kell mennem, ha személyesen akarom benyújtani a bevallást, és nem postai úton az adóhatóságnak?

2016. január 05. napjától (újév 1. hetének keddi napja) egészen január 29. napjáig (január utolsó pénteki napja) a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Adójogi és-igazgatási Csoportja [továbbiakban: Adócsoport] ideiglenes ügyfélszolgálati irodát működtet Sándorfalván, az Ady Endre utca 7. szám alatti Budai Sándor Művelődési Házban (a helyi piaccal szemközti épület). Itt fogadjuk mindazon adózókat, akik a bevallás személyes leadása mellett döntenek, az alábbi ügyfélfogadási rendben:

hétfő, kedd, csütörtök 08:00-16:00 (ebédszünet 12:00-12:30) szerda 08:00-17:00 (ebédszünet 12:00-12:30) péntek 08:00-12:30

A fentebb jelzett időpontban az Adócsoport hivatali épületében, a Szabadság tér 1. szám alatt az új adóbevallások fogadásával kapcsolatos ügyfélfogadás szünetel, kérjük, oda ne vigyék a bevallásokat! Megértésüket előre is köszönjük!

Mi van a borítékban?

Jelen kísérőlevél mellett az alábbiakat találja a levélküldeményben:

        határozato(ka)t küldünk, ebben hivatalosan értesítjük mindazon adózókat, akik eddig építményadót illetve telekadót fizettek, arról, hogy 2015. december 31. napjával megszűnt az ilyen jogcímen fennálló fizetési kötelezettségük (akik nem voltak a jelzett adók alanyai, például ilyenek a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlői, ők nem kapnak);

        mindazon magánszemély adózók, akik az Adócsoport nyilvántartása alapján eddig az építményadó illetve telekadó hatálya alá tartoztak, helyrajzi számonként kapnak egy nyomtatványcsomagot és hozzá egy kitöltési útmutatót a magánszemélyek kommunális adója bevallásához.

        mindazon gazdálkodó szervezet (cég) adózók, amelyek az Adócsoport nyilvántartása alapján eddig a vállalkozási célú építményadó hatálya alá tartoztak, helyrajzi számonként kapnak egy nyomtatványcsomagot és hozzá egy kitöltési útmutatót a vállalkozási célú építményadó bevallásához.

Felhívjuk mindazon magánszemély adózók figyelmét, akik eddig vállalkozási célú építményadó alanyai voltak, hogy az adónyilvántartó program alapján őket nem tudjuk kiválasztani a magánszemély adózók köréből, ezért ők külön nem kapnak építményadó bevallási nyomtatványt, ugyanakkor be kell nyújtaniuk a bevallást, ha vállalkozási célú adótárgy továbbra is a tulajdonukat képezi. Ilyen eset például, amikor a magánszemély tulajdonában olyan épület, épületrész (például üzlet, műhely, iroda) áll, amelyet ő maga, vagy harmadik személy bérlet, egyéb jogcímen gazdasági tevékenység céljára hasznosít.

Bevallási nyomtatványcsomagot, nyomtatványlapokat honnan tudok beszerezni?

 

Amennyiben a postai szolgáltató útján kiküldött bevallási nyomtatványcsomag nem a szükséges mennyiségű nyomtatványokat, bevallási típust tartalmazza, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az Adócsoporttal az alábbiakban jelzett telefonszámokon.

Az Adócsoport Szabadság téri épülete ügyfélfogadási időben személyesen felkereshető, de január hónapban az új bevallásokkal kapcsolatban kizárólag nyomtatványok kiadásával tud az adózók rendelkezésre állni, bevallásokat nem fogad!

A bevallási nyomtatványok – előzetes terveink alapján – már 2015. december 18. napjától elérhetők és letölthetők lesznek a hivatalos önkormányzati honlapról (www.sandorfalva.hu) is, amely az alábbi útvonalon érhető el.

Az Adócsoport hivatali munkaidőben hívható telefonszámai: +36-62-572-968, +36-62-572-970

https://www.sandorfalva.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=79&Itemid=104

Mi a bevallás leadásának a határideje?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [Art.] előírása szerint, ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

Jelen esetben is az önkormányzati adóhatóság adóbevallás alapján, kivetéssel állapítja meg a helyi adót, ezért 2016. január 01. napját követő 15 napon belül, azaz 2016. január 15. napjáig az adózónak be kell nyújtania az adóbevallását.

Tekintettel arra, hogy nagyon rövid időn belül nagyszámú bevallás érkezésére számítunk, azt kérjük, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom okozta feltorlódások elkerülése végett legkésőbb 2016. január 31. napjáig adja be a bevallását. A január 31. napját követően érkező bevallások elkésettnek minősülnek, és esetükben már mulasztási bírság kiszabásának lehet helye.

A bevallást postai úton (ajánlott küldeményként) a legegyszerűbb eljuttatni, a levélborítékon található címünkre, viszont ha az adózó ragaszkodik a személyes leadáshoz, akkor január hónapban az ideiglenes ügyfélszolgálati irodán várjuk.

A bevallások személyes leadását legkorábban 2016. január 05. napjától áll módunkban fogadni!!!

Mennyi adót kell fizetnem, és mikor?

Az Adócsoport a bevallások feldolgozását követően határozat útján közli az éves adó összegét és a fizetési határidőket is.

Fontos gyakorlati tanácsok!

Ne felejtse el a nyomtatványt aláírni, különben a kívánt célt (bevallás teljesítése) nem éri el!

A személyes leadást választók vigyék magukkal a személyi okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya), továbbá a borítékban küldött megszüntető határozatot, amely több azonosító adatot is tartalmaz (cím, helyrajzi szám, stb.)!