Tájékoztatás mezőgazdasági termelők díjmentességről

Jegyzőkönyv – 2013.06.27.
2013-07-10
Felhívás – Bérlakás pályázat
2013-07-11

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az Állami Autópálya Kezelő Zrt. lehetőséget biztosít díjmentes viszonylati jegy  váltására.

Díjmentes viszonylati jegy igénylésére a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján kerülhet sor, kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra vonatkozóan.

 

Az ügyintézés folyamata:

1.  A 243/2013. (VI.30) Korm. rendelet 1.§ szakaszában megjelölt mezőgazdasági termelő hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet nyújt be (amelyet ide kattintva letölthet) a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez.

2.  A jegyző elbírálja a kérelmet, melynek eredményeként

a.  amennyiben a benyújtott kérelem érdemben nem kell vizsgálnia, akkor                     megszünteti az eljárást,

b.  amennyiben a hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges adatok, igazolások nem kerülnek benyújtásra, hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt,

– ha az ügyfél nem teljesíti a hiánypótlást, megyszűnik az eljárást,

– hiánypótlás teljesítése esetén folytatódik az eljárás

c.  amennyiben a kérelem elbírálására nem illetékes, akkor átteszi az illetékes jegyzőnek,

d.  amennyiben a jogszabályban előírt feltételek nem állnak fenn kérelmet elutasító határozatot hoz,

e.  a kérelem pozitív elbírálása esetén hatósági bizonyítványt állít ki 2 eredeti példányban a kérelmező számára.

3.  A hatósági bizonyítványban rögzített jogosult az egyetemes útdíjszolgáltató (Állami Autópálya Kezelő Zrt.) valamely ügyfélszolgálati irodájában személyesen megjelenik és átadja a hatósági bizonyítvány egyik eredeti példányát, valamint az erre a célra kialakított iratminta alapján kitöltött díjmentes viszonylati jegy kiállítása iránti kérelmet az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársának, abból a célból, hogy a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerben a hatósági bizonyítványban foglalt feltételek szerint díjmentes viszonylati jegy kerüljön részére kiállításra.

4.  Az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársa az átvett hatósági bizonyítvány, illetve a kérelem alapján 2 példányban díjmentes viszonylati jegyet állít ki a jogosult számára a hatósági bizonyítványban rögzített adatok alapján, az ott meghatározott díjköteles elemi útszakaszokra és érvényességi időre, amelyből az egyik példány a jogosultat, a másik példány az egyetemes útdíjszolgáltatót illeti.

5.  Az egyetemes útdíjszolgáltató gondoskodik a díjmentes viszonylati jegyek, illetve hatósági bizonyítványok nyilvántartásáról.

 

A legfrissebb információkért látogasson el a www.hu-go.hu-ra.

Betűméret