Szennyvízhelyzet: vége az időhúzásnak!

Szerdán földön, égen irtják a szúnyogokat
2016-07-11
Érdekli a honvédség? Jelentkezzen szerződéses katonának!
2016-08-05

Utoljára frissítve 2016-08-02

Elunta a Sándorfalva–Szatymaz Szennyvíz-, Csatornaberuházó Társulás a véget nem érő kivitelezői időhúzást és az örökös kifogáskeresést és polgári nemperes eljárást indított előzetes bizonyítással.

Újra összeült a sándorfalvi szennyvíz- és csatornahelyzet miatt a Sándorfalva–Szatymaz Szennyvíz-, Csatornaberuházó Társulás és július 27-i megbeszélésükön elhatározták,

elég volt, elfogyott a türelem,

jogi útra terelik a beruházással kapcsolatban kialakult helyzetet.

A sándorfalvi és szatymazi önkormányzat által alapított társulás már tavaly is többször jelezte a kivitelezőnek és a beruházás műszaki ellenőreként is tevékenykedő mérnököknek, hogy Sándorfalva Alkotmány körúti szakaszán följön a szennyvíz a csatornából, valamint az Alkotmány körúton, a Munkácsy utcában és a Béke utcában a lakosságot zavaró, irritáló szaghatás tapasztalható – magyarul: elviselhetetlen a bűz. De nemcsak a Sándorfalván van gond: a szennyvíztisztító telepen is jelen van a kénhidrogén-terhelés. A társulás és az Alföldvíz Zrt. között folyamatos a kommunikáció a felsorolt problémák miatt. Sőt a fenti hibák megállapítása céljából a társulás szakértő közreműködését is igénybe vette, aki kimondta, kivitelezési és tervezési eredetűek a hibák. Ezen a véleményen van az üzemeltető Alföldvíz Zrt. is.

Ami eddig történt

A szakértői vélemény kézhezvétele után a társulás a hibás teljesítésre vonatkozó szabályok szerint szavatossági igényét bejelentette a kivitelezőnek és kérte, hogy a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozó hibákat a vállalkozási szerződésben foglaltak alapján jótállási kötelezettsége terhére javítsa ki – azaz csinálja meg végre rendesen azt, amit elsőre a jelek szerint nem sikerült. A vállalkozóval kötött szerződésben szó szerint ez olvasható:

„a vállalkozó tervezési, engedélyeztetési tevékenységet követően a létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően első osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával volt köteles elkészíteni, s valamennyi egyébszerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A konzorcium, mint kivitelező kifejezett kötelezettséget vállalt jótállási kötelezettségének – amely 60 hónapos időtartamot ölel fel – teljesítésére.”

A vállalkozóval a társulás június 15-én egyeztetett. Ekkor közölték, együttműködés hiányában a megrendelő, azaz a sándorfalvi lakosok érdekében és a rendeltetésszerű használat biztosítása céljából szükséges intézkedéseket megteszik. A kivitelező július 7-én válaszolt a társulás felhívására. A felelősségét nem ismerte el, szerintük a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően jártak el.

Valamiért mégis följön a szennyvíz az Egészségház udvarán. Valamiért mégis büdös van a városban…

És mivel a jelek szerint a szép szó nem segített, így marad a jog. A leggyorsabb jogsegélyt pedig egy polgári nemperes eljárás, az előzetes bizonyítás jelenti. Miért van erre szükség?

Egyrészt a kivitelező, a műszaki ellenőri feladatot ellátó mérnök és a szennyvízelvezető, és szennyvíztisztító rendszer üzemeltetőjének a nyilatkozatai az egyeztetéseken rendszeresen eltérőek, nem egyszer egymásnak ellentmondóak, időnként egymásra mutogatóak. Nincs olyan szakemberek által elfogadott álláspont, helyzetmeghatározás amely egyértelműen tisztázza a jelenlegi helyzetet. Másrészt a kivitelező július 4-it nyilatkozata egyértelművé tette, bár a kivitelező látja az alábbi hibákat, de azok közül egyet sem ismer el hibás teljesítésként.

Ebben az eljárásban most csak a következő hibák kijavítását kéri a társulás:

  • az Alkotmány körúti szakaszon a szennyvízkiöntések
  • az Alkotmány körúton, a Munkácsy utcában és a Béke utcában a lakosságot zavaró, irritáló szaghatás,
  • a szennyvíztisztító telepen a kénhidrogén-terhelés miatt korróziós hatás.

Mit jelent az előzetes bizonyítás? Miért nem perel a társulás?

A jogviták szempontjából kulcsfontosságú a bizonyítékok kellő időben történő rögzítése. Ezek a tények, körülmények vagy állapotok mulandó dolgok, a későbbi felidézhetőségük érdekében elengedhetetlen az azonnali dokumentálás. Elengedhetetlen akkor is, ha fennáll annak a veszélye, hogy ezek a bizonyítékok megsemmisülnek. Az előzetes bizonyítási eljárás eredményeként keletkezett bizonyítási eszközök (szakértői vélemény, helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, fényképek stb.) ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek és felhasználhatóak egy esetleges későbbi peres eljárás során, mintha a bizonyítást maga a bíróság folytatta volna le polgári perben.

Ahogy a polgári nem peres eljárás „név” is mutatja peren kívül, azt megelőzően egy nem peres eljárásban folyik a bizonyítás, amelynek a során a bíróság megvizsgálja a bizonyítékokat, összeveti azokat a beadványban foglalt állításokkal és elsődlegesen azt vizsgálja, azok az állítások helytállóak-e vagy sem. Ebben rejlik a pergazdaságossági előnye az előzetes bizonyításnak. Ugyanis, ha a társulás kérelmében foglalt tények megállnak, a kivitelező nagyobb eséllyel tesz eleget szerződésben vállalt kötelezettségének, és így el lehet kerülni a perlést, vagy a per elhúzódását. De ha mégsem, akkor még mindig lehetőség van a peres eljárásra, ahol a bíróságnak csak a jogkérdéseket kell vizsgálnia, így megint közeli ítélet várható.

Miért fontos a társulásnak, és ezen belül a sándorfalviaknak a bizonyítékok rögzítése?

Az Alkotmány körúti szennyvízkiöntések, valamint az Alkotmány körúton, a Munkácsy utcában és a Béke utcában a lakosságot zavaró, irritáló szaghatás, továbbá a szennyvíztisztító telepen észlelhető kénhidrogén-terhelés korróziós hatása olyan súlyos problémája a városnak, amelyet orvosolni kötelező. Csakhogy ezt, ez már bebizonyosodott, a kivitelező önként nem vállalja. Szerinte ez az állapot a társulás hibája miatt következett be. A társulás már minden békés eszközt (gyakori egyeztetések, a kivitelező és a mérnök által is elismert korrekt határidőtűzések, folyamatos tájékoztatás a hibákról, stb.) igénybe vett annak érdekében, hogy a kivitelező ezeket a hibákat kijavítsa. A hiba elhárítására készültek műszaki tervek is. Ebben a fázisban a szennyvíztisztító-telep és a csatornarendszer üzemeltetőjének észrevételei alapján nem jelentenek biztosan hatékony, vállalható megoldást. A tervezés befejezése után a társulásnak meg kell találnia azt a megoldást, amelynek segítségével az említett hibák minél előbb orvosolhatók.

A hibák kijavítása után biztos, hogy a jelenlegi állapot már csak nehezen lesz rekonstruálható, magyarázkodásra készteti a társulást az esetleges vitákban. Ezt szeretnék elkerülni az előzetes bizonyítási eljárás megindításával.

Erre a beruházásra az Európai Unió, a lakosság és az érintett önkormányzatok közel 5 milliárd forintot költöttek. Nem lehet a vége a mostani minősíthetetlen állapot!

Bankgarancia lehívása – amihez mindenki ért

A szennyvízberuházást érintő vitákban, hozzászólásokban gyakran felmerülnek a bankgaranciával kapcsolatos kérdések. A bankgarancia a társulás esetében is a bank határozott időre vállalt, visszavonhatatlan fizetési ígérete arra az esetre, ha a kivitelező nem vagy nem a vállaltak szerint tesz eleget jótállási kötelezettségének. A bankgarancia önálló kötelezettségvállalás, a kivitelezőhöz fűződő jogviszonytól független és visszavonhatatlan. Így, ha a társulás elnöke elindítja a bankgarancia lehívását, a bank a kifizetési kérelmet valóban teljesíti. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a társulás kénye-kedve szerint cselekedhet. Csak a hibásan teljesített munkarészek kijavítását kérhetjük jogszerűen. Ha ez elmarad, akkor kerülhet sor a lehívásra. A kivitelező természetesen megtámadhatja a lehívásra vonatkozó döntést bíróságon, ha véleménye szerint annak feltételei – nem vagy nem a vállaltak szerint tett eleget jótállási kötelezettségének – nem állnak fenn. Megfelelő bizonyítékok, szakértői vélemény nélkül a társulás kétes esélyekkel vehetne részt a perben. Részben vagy egészben bukhatná kamatostól a lehívott pénzt. Ezért is kell jól megfontolni a bankgarancia lehívásának elindítását.

* * *

A további, nem kevésbé súlyos, és nagy számú hibák (út, járda, szennyvízátemelők stb.) kezeléséről egy másik írásban számolunk be.