Sándorfalva Városi Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatója a helyi adó alanyai részére

Életmódváltás: önnek is sikerülhet!
2020-03-04
Lázár Ervin Program Sándorfalván
2020-03-05

Utoljára frissítve 2020-03-05

Felhívom tisztelt adófizetésre kötelezett magánszemélyek, vállalkozások [a továbbiakban együttesen: adóalanyok] figyelmét arra, hogy a települési önkormányzatot megillető 2020. évi magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adóelőleg, gépjárműadó I. félévi részletét 2020. március 15. napjáig lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni Sándorfalva Városi Önkormányzat adószámláira.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság [a továbbiakban: adóhatóság] 2020. február hónapjában az adóalanyok részére közönséges postai levélküldemény útján kikézbesíti az adószámláinak egyenlegértesítőjét, a céges vállalkozások részére elektronikus úton.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adóalanyok az egyenlegértesítőhöz mellékelve kapnak készpénz-átutalási megbízást (ún. sárga postai csekk) az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adóalanyok az egyenlegértesítőjük mellé nem kapnak készpénz-átutalási megbízást, az adófizetési kötelezettségüket csak banki átutalás útján tudják teljesíteni.

Adószámlaszámok:

 • Építményadó számla: 57100106-13361154
 • Magánszemélyek kommunális adó számla: 57100106-13335917
 • Helyi iparűzési adó számla: 57100106-13335924
 • Gépjárműadó számla: 57100106-13336004
 • Talajterhelési díj számla: 57100106-10000087
 • Idegenforgalmi adó számla: 57100106-13351038
 • Késedelmi pótlék számla: 57100106-13335948
 • Bírság és végrehajtási költség számla: 57100106-13335931
 • Idegen bevétel számla: 57100106-13339935

Amennyiben az értesítőben jelzett adóját időközben megfizette, úgy a befizetett összeggel csökken a tartozása. Amennyiben a befizetést nem a megfelelő adószámlára teljesítette, az összeg átutalásáról a hátralékot mutató adószámlája javára írásban (a honlapon található nyomtatványon) rendelkezhet.

Tájékoztatom, hogy amennyiben adókötelezettséget megállapító határozatot is kapott, az abban szereplő összeget az egyenlegértesítő nem fogja tartalmazni! Ebben az estben a külön iratként kézbesített határozatban megállapított adó összegét és az egyenlegértesítőben kimutatott adó összegeket is meg kell fizetnie a feltüntetett esedékességi határidőkig!

Tájékoztatom tisztelt adóalanyokat arról, hogy a települési önkormányzatot megillető helyi adókban, talajterhelési díjban, valamint gépjárműadóban nyilvántartott hátralékok végrehajtását – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – a 2020. adóévben is folyamatosan végzi az önkormányzati adóhatóság.

Az adóhátralékok behajtása Sándorfalva Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyensúlyának megtartását, és a helyi adókat tisztességesen és határidőre fizető adóalanyok érdekeit szolgálja.

Azon magánszemély adózók, akik legkésőbb 2020.03.10. napjáig nem kapnak egyenlegértesítő levelet, illetve kapnak, viszont az egyenlegértesítő levélhez nincs csatolva készpénz-átutalási megbízás (ún. sárga postai csekk), kérem, szíveskedjenek haladéktalanul az önkormányzati adóhatóságot keresni.

Az adózással kapcsolatos további kérdéseikkel kérem a tisztelt adózókat, hogy szíveskedjenek ügyfélfogadási időben az önkormányzati adóhatóság ügyintézőit keresni, személyesen vagy telefonon.

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Adójogi és -igazgatási Csoport

 • Telefon: +36-62-572-970, +36-62-572-968
 • Telefax: +36-62-572-976

Ügyfélfogadási rend:

 • hétfő, kedd, csütörtök: 08:00 – 12:00
 • szerda: 13:00 – 17:00

Dr. Török Éva S.K.

jegyző