Sándorfalva – tényleg bármire használható a település neve?

Ügyrendi és Jogi Bizottság 2017. május 18-i jegyzőkönyve
2017-05-24
Önkormányzati bérlakásra lehet pályázni!
2017-05-30

Utoljára frissítve 2017-05-30

Sándorfalva, sándorfalvi, falvi – sokféleképpen használja „boldog-boldogtalan” a város nevét. Közben pedig…

Követni sem lehet már hol és hogyan használja „mindenki” Sándorfalva településének nevét akár csak a Facebookon. Pedig van erre szabály is, amely a jelek szerint betarthatatlan…

A képviselő-testület ugyanis még 2009. július 30-án alkotott önkormányzati rendeletet Sándorfalva Város nevéről, címeréről, zászlajáról és pecsétjéről valamint azok használatának rendjéről. Az önkormányzati rendelet rögtön az első bekezdésben egyértelműen fogalmaz:

„1. §

(1) Sándorfalva város nevét, annak rövidített, vagy toldalékos használatát bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésébe, üzleti nyomtatványaira, termék megjelölésére, sajtótermék címfeliratába és rendezvényei címébe csak előzetes engedély alapján veheti fel, illetve használhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési kötelezettség nem vonatkozik Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületére, az Önkormányzat önállóan vagy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire, az önkormányzat kizárólagos, illetve többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaira valamint az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulásokra és társulatokra.”

Majd „később” világosan leírja a névhasználat engedélyezését is:

„Az engedélyezésre irányuló eljárás

10. §

A város nevének, címerének valamint zászlajának használatával kapcsolatos ügyekben első fokon Sándorfalva Város Önkormányzat polgármestere jár el, a fellebbezés elbírálására a Képviselő-testület jogosult. Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. §

(1) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál írásban kell előterjeszteni.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét és telephelyét, a tevékenységi körét,

b) a címer előállításának és felhasználásának, a városnév és a zászló használatának célját, indokát és módját,

c) az előállítani, illetve használni kívánt mennyiséget,

d) a terjesztés vagy forgalomba hozatal módját,

e) a használat időpontját, időtartamát,

f) a használatért felelős személy nevét.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített kiadvány mintáját vagy méretarányos rajzát, a városnév tervezett használatával kiegészített megnevezést, és ennek kiviteli rajzát, a termék leírását.”

Nem biztos, hogy tudnánk „bárkit” is mutatni, aki a föntiek szellemében járt el. Nyilván ennek az is az oka, hogy nem tudott a rendeletről. Rosszhiszeműséget sem lehet senkiről feltételezni, ám mégis valahogy jó lenne valamilyen mederbe terelni a névhasználat kérdését. Már csak azért is, mert – elsősorban a Facebookon – nagyon sok, hivatalosnak tűnő oldal van. Az önkormányzat

ott ezen az oldalon kommunikál

illetve a Sándorfalvi Kisbírón keresztül.

A kulturális központ

itt osztja meg programjait, eseményeit,

a Kastély Kávézó Rendezvényeiről pedig

ezen a Facebook-oldalon keresztül értesülhet.

Mit lehetne tenni önök szerint?

Várjuk javaslataikat: kisbiro@sandorfalva.hu