Pályázati felhívás házi gyermekorvosi feladatok ellátására

Megvan a sándorfalvi búcsú időpontja!
2021-08-13
Helytörténeti napok Sándorfalván
2021-08-22

Utoljára frissítve 2021-08-18

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki Sándorfalva Város közigazgatási területén lévő házi gyermekorvosi körzet feladatai ellátására, díjmentes praxisjog átadással, az alábbiak szerint:

a.) a házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátásához kapcsolt az iskola-egészségügyi feladatok ellátása;

b.) határozatlan időtartamra szólóan egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet köthet szerződés,

c.) területi ellátási kötelezettség kapcsolódik a körzethez,

d.) Sándorfalva közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot,

e.) a körzet 0-16 éves állandó lakosságának létszáma: 1452 fő, 0-17 éves állandó lakosságának létszáma: 1551 fő (2021. 05. 05.)

f.) feladat-ellátás helye: Egészségház gyermekorvosi rendelő – 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A., Pallavicini Sándor Általános Iskola orvosi szoba – 6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 15-17.

g.) A háziorvosi alapellátás és iskola-egészségügyi ellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

h.) Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet – az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. § (3) bekezdésében a házi gyermekorvosra előírt képesítés;

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte, illetve biztosítása;

– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság;

– Magyar Orvosi Kamarai tagság, az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett Országos Orvosi Alap/Működési Nyilvántartásba bejegyzett státusz;

– egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.

g.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot

– orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolati példányai,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás, aktív státusz igazolása

– az illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

– Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

– Pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,

– Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a feladat-ellátási szerződést köt, és a feladat-ellátási-szerződés megkötéséhez, valamint a praxis működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.

– Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

h.) A házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában 2021. szeptember 1. napjától köthető szerződés.

i.) A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15. 16 óra

További információ kérhető az alábbi elérhetőségen:

Dr. Török Éva
jegyző
+36 20 777 1272
polghiv@sandorfalva.hu