Pályázat jegyzői munkakör betöltésére

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat eredményei
2014-12-15
Pályázat Sándorfalvi Kulturális Központ magasabb vezető beosztására
2014-12-16

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

Ellátandó feladatok:

A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás és Az Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározottakon kívül a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás munkaszervezet vezetői feladatainak ellátása, az európai uniós pályázatok vonatkozásában a projekt-menedzsmenttel történő koordináció.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök ellátása. A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések: Sándorfalva Város és Dóc Község.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 28 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, jogtudományi doktori képesítés és jogi/közigazgatási szakvizsga,

§         közigazgatási – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         korábbi jegyzői, aljegyzői munkakör

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz, a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatai pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez, és hogy azokat, és a pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Zsuzsanna nyújt, a 62/572-972 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6545/2014 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Mötv. 83. § c) pontja alapján a jegyzőt Sándorfalva Város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A polgármester fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázatok áttekintése után kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a polgármester dönt a kinevezésről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Sándorfalva Város honlapja – 2014. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 6 hónap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. sandorfalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

FACEBOOK
TWITTER
Betűméret