Önkormányzati Hírek 2011. március

Civil pályázati eredmények
2011-04-01
Vállalkozói fórum Csongrádon
2011-04-05

Utoljára frissítve 2011-04-01

2011. március 31-i munkaterv szerinti ülésén a testület elfogadta új szervezeti és működési szabályzatát. Megalakulását követő hat hónapon belül az ország minden önkormányzati képviselő-testületének kötelessége szervezetére és működésére vonatkozó rendeletét felülvizsgálni vagy igény esetén újjáalkotni.

A sándorfalvi testületi működés alapvető szabályait rendező új dokumentum megfelel az új jogalkotási törvénynek és jogszabály-szerkesztési rendeletnek. A korábbi, már jól bevált rendelettől az új az alábbi főbb kérdésekben tér el: a képviselők létszáma; az önkormányzati önként vállalt feladatok közt már nem szerepel a Teleház működtetése, mert azt a Sándorfalvi Kulturális Központ látja el az idei évtől valamint a jövőben a testületi ülések helyszíne alapvetően nem a Művelődési Ház lesz, hanem a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ.

A képviselő-testület egy évek óta húzódó belterületi telekhatár-vita rendezése érdekében módosította vagyonrendeletét. Az önkormányzati területből közel 70 m2-es területet még évekkel korábban elkerített egy lakos, az elkerített területet az értékesítéshez előbb forgalomképessé kellett minősíteni; a rendelet-módosítással erre került sor.

A két önkormányzati Kft. összeolvadása folyamatának következő lépését is megtette a testület. Elfogadták a két összeolvadó Kft. egyesülési szerződését, vagyonmérlegeit és az új Kft alapító okiratát. Ezek után már sor kerülhet az új, SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának aláírására, a cégbírósági nyilvántartásba vételére.

Az átalakuló két Kft. telephelyeit és székhelyeit az önkormányzattól bérelte. Az új elnevezésű Kft létrejötte indokolta, hogy e Kft kiemelt, preferált helyiségbérlői státuszát megvizsgálja az önkormányzat. Mivel az SFÜ Közhasznú Nonprofit Kft., jogelődjeihez hasonlóan ugyancsak kötelező önkormányzati feladatokat lát el, ezért indokolt volt a kedvezményes bérleti díjjal járó státusz fenntartása. Továbbá mivel a Széchenyi utca 7. szám alatti, új telephelyen kizárólag önkormányzati közfeladatot fog ellátni a Kft, így lehetőség volt arra, hogy részére ezt az ingatlant térítésmentesen adja bérbe a testület.

A képviselő-testület megvitatta és elfogadta a 2010-ben a költségvetésből közvetlen módon támogatott alábbi civil szervezetek támogatásainak elszámolását: Sándorfalvi Kulturális Egyesület, Polgárőr Egyesület Sándorfalva, Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Sándorfalvi Sport Klub Egyesület, Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület, Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete és a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány.

A képviselők ugyancsak elfogadták a 2010. évben pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek támogatási elszámolásait. Egyben döntöttek a 2011. évben pályázó szervezetek támogatásáról. A 2011. március 16-i beadási határidőig 10 szervezet nyújtott be pályázatot, melyek közül 9-et támogatott a Pályázatbíráló Munkacsoport és a testület is, egy szervezetet pedig a támogatási keret kimerülése miatt elutasítottak. (A támogatott szervezetek és a támogatási összegek külön dokumentumban olvashatók.)

Jóváhagyták az önkormányzat idei évre vonatkozó közbeszerzési tervét. Mindösszesen egy darab építési közbeszerzés szerepel benne, melynek tárgya: épület energetikai fejlesztések – megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Sándorfalva közintézményeiben.

Pályázatot ír ki a képviselő-testület a Sándorfalvi Térségi Művészetoktatási Intézmény vezetői álláshelyére, mivel a jelenlegi vezető, Kaszás László egy éves megbízatása 2011. augusztus 14. napján lejár. A beérkező pályaműveket három tagból álló munkacsoport fogja véleményezni: Kakas Béla polgármester, Molnár Szabolcsné képviselő és Vágó János oktatási szakértő.

Ugyancsak pályázatot ír ki a képviselő-testület a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére, mivel a jelenlegi vezető, Gajdosné Pataki Zsuzsanna öt éves megbízatása 2011. augusztus 31. napján lejár. A beérkező pályaműveket négy tagból álló munkacsoport fogja véleményezni: Kakas Béla polgármester, Molnár Szabolcsné képviselő, Csányi Edit a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozok Szakszervezetének tagja és Kiss Ernő közművelődési szakértő.

Elfogadták a képviselők a 2011. évi kiemelt városi rendezvények – Városnap, a Betyárnap és a Böllérnap – tervezetét. E három programot a Sándorfalvi Kulturális Központ a 2011. évi költségvetésben már elkülönített öt millió forint önkormányzati forrásból és kettő millió forint tervezett saját bevételből valósítja meg.

A jövőben várhatóan számos települési és magánrendezvénynek helyet adó, a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központhoz tartozó Széchenyi Udvar és a Pallavicini kastélyhoz tartozó kastélykert olyan „közterület”, melynek üzemeltetését és hasznosítását egyedi megállapodásban kell rendezni. Az önkormányzat és a Sándorfalvi Kulturális Központ (SKK) közötti, a fenti két terület SKK általi üzemeltetését és hasznosítását biztosító együttműködési megállapodást a testület jóváhagyta.

Bár a tavalyi évben a testület lemondott a Nádas-tó Szabadidőpark pályázati támogatásból való megvalósításáról, azonban a kulturált körülmények közti nyári fürdőzés iránti lakossági igény ezzel nem szűnt meg. A képviselő-testület most úgy döntött, hogy a költségvetésben biztosított 10 millió forintból a Nádas-tónál alapinfrastruktúra kialakításával lehetőséget biztosít egy élővizes fürdőhely kialakítására. A nyitás tervezett időpontja: 2011. június.

A műfüves futballpályával megkezdett Sportcentrum program folytatására nyílik lehetőség a Belügyminisztérium „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzat” elnevezésű pályázati kiírás kapcsán. A benyújtani kívánt, 25 millió Ft összértékű projektből a Sándorfalvi Sport Centrum II. ütemét, egy új, szabvány méretű füves futballpályát és többfunkciós – azaz kézilabdára, teniszre és kosárlabdára is használható – salakos sportpályát alakítanánk ki. A támogatás maximális mértéke 80 %, így a pályázáshoz szükséges 5 millió Ft-os önerőt a testület rendelkezésre bocsátotta.

Végezetül a képviselő-testület elfogadta a Szélmalom Kábeltévé Zrt. szolgáltatásáról szóló tájékoztatót. A hálózatot üzemeltető szolgáltató szerint a településen elérhető hírközlési szolgáltatásaik körét és színvonalát folyamatosan növelik. A hálózat megvásárlása óta több mint 40 millió forintot költöttek annak fejlesztésére. Ennek elemeként a sándorfalvi hálózatot csatlakoztatták a kiskundorozsmai fejállomáshoz, ám előre nem látott technikai problémák miatt az átállás az erdetileg tervezettnél több időt vett igénybe.