Önkormányzati Hírek 2011. május

Meghívó közmeghallgatásra
2011-06-01
Szolgáltatás- fejlesztés Sándorfalva és Dóc települési könyvtáraiban
2011-06-02

A 2011. május 26-i rendes testületi ülésen a képviselők elfogadták a Sándoralvi Rendőrörs által készített Sándorfalva Város 2010. évi közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolót. 2009. év végétől Sándorfalva területén 6 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, részben ennek is köszönhető, hogy 2010. évben a korábbi évhez képest 56 %-kal nőtt az ismertté vált bűncselekmények száma.

 

Az emelkedés különösen a személy elleni (pl.: testi sértés), közrend elleni (pl.: garázdaság, visszaélés kábítószerrel) és a vagyon elleni (pl.: lopás, rongálás) bűncselekmények területén mutatkozik meg. Csökkent viszont a betöréses lopások és azon belül a lakásbetörések száma. A Rendőrörs munkatársai közúti közlekedési ellenőrzéseik során kiemelt figyelmet szenteltek az ittas járművezetők és a rossz műszaki állapotú járművek kiszűrésére, ezért a korábbi évhez képest közel 60 %-kal több személyt igazoltattak.

A közbiztonság javítását szolgálja a képviselők azon döntése, hogy az Önkormányzat együttműködési megállapodást köt az E- Piac Kft-vel IP alapú hálózati kamerarendszer és felügyeleti állomás kiépítésére és üzemeltetésére. A szerződés szerint az E- Piac Kft. IP szolgáltatási eszközei elhelyezése mellett telepíti a közterületeket megfigyelő kamera-rendszert. Az egyelőre hat darab kamerából álló, de tovább bővíthető rendszer elemei, a kamerák a következő helyeken lesznek elhelyezve: az Alkotmány körút és az Szabadság tér kereszteződései (Orvosi rendelők sarka és Vasbolt sarka), az Ady Endre és a Széchenyi utca kereszteződése (Trafik), a Széchenyi udvar, a Kis körúti játszótér és a Május 1. téri buszpályaudvar. A térfigyelő-kamerák által készített felvételek figyelésére és kiértékelésére vonatkozó, a Rendőrörssel kötendő megállapodás előkészületi szakaszban van.

Elfogadta a képviselő-testület a 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót. Az összeállításból megismerhetők a pénzbeli és természetbeni ellátások, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások, valamint a kapcsolódó hatósági intézkedések. Továbbra is a legnagyobb ellátotti kör a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőké. Aggasztó tendencia, hogy ezen kör létszáma évről évre növekszik, 2010-ben 12 %-kal többen részesültek ebben az ellátásban mint a megelőző évben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket nevelő családok 42 %-a egyedülálló szülőként neveli gyermekét. Sőt a gyermekek 7 %-ának családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum felét (14 250 Ft). Az idei évtől változik a szociális nyári gyermekétkeztetés rendszere, mivel a támogatáshoz eredményes pályázat útján lehet hozzájutni, így a jövőben csak a valóban rászorulók vehetik majd igénybe ezt az ellátást. 2010. szeptemberétől változott a családok támogatásáról szóló törvény, ezt követően a jegyzői gyámhatóságnak az iskoláztatási támogatás felfüggesztését kell elrendelnie, amennyiben a gyermek 50 igazolatlan órát mulasztott az iskolában. A bemutatni kívánt időszakban mindösszesen 2 esetben indult ilyen eljárás. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (továbbiakban: EESZI) legismertebb szolgáltatása a bölcsődei ellátás, ahol a tavalyi évben a férőhelyek száma 20-ról 24-re, majd 2011-től 48-ra emelkedett, így valamennyi várólistán szereplő gyermek felvételt nyert.

A képviselők hozzájárulásukat adták a Csongrád Megyei Önkormányzat által fenntartott Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága átszervezéséhez. Ezt követően az Igazgatóság által nyújtott otthont nyújtó ellátás és a befogadó otthon a Szeged- Csanádi Egyházmegyével megkötendő ellátási szerződés keretében lesz biztosított.

A testület elfogadta a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratóriuma elnökének írásban megadott tájékoztatóját a Közalapítvány 2010. évi működéséről szóló beszámoló kapcsán az elmúlt testületi ülésen felmerült kérdésekre.

2010 júniusában 20 millió Ft-ot különített el az Önkormányzat a felújított Pallavicini Sándor Iskola új épületszárnyának berendezésére. A keretből mintegy 14,1 millió Ft értékben valósult meg eszközbeszerzés, amellyel az iskola megkezdhette az új tanévet. Az iskola-felújítási pályázat maradéktalan elfogadásához azonban további, a korábbiakhoz képest arányaiban kisebb összegű beruházás szükséges, mint például akadálymentes parkoló vagy az iskolához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztése (gyalogátkelő). Így a képviselő-testület úgy döntött, hogy a meglévő 5,9 millió Ft-ból előbb a szükséges beruházásokat kell megvalósítani és az ezeket követően fennmaradó összegből kerülhet sor az iskola további eszközbeszerzésére.

A közbeszerzési törvény által megállapított határidőn belül megtárgyalta és elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi közbeszerzéseiről készített statisztikai összegzést. 2010-ben öt közbeszerzési eljárása volt az önkormányzatnak: kettő egyszerű eljárás – a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra és a települési folyékony hulladék szállításra vonatkozóan-, kettő építési beruházásra vonatkozó (ÖNO és a bölcsőde építése) továbbá egy szolgáltatásra vonatkozó (projekt-menedzsment feladatok). A közbeszerzési eljárások összértéke 190 millió Ft volt.

A képviselők elfogadták a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évről szóló mérleg-és eredmény-beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését. Az összefoglaló anyagokból megállapítható, hogy a 2009-ben elindult kedvező folyamat – a vállalkozói bevételek ugrásszerű növekedése – az elmúlt évben nem folytatódott, sőt visszaesés tapasztalható. Ennek oka abban keresendő, hogy a közhasznú feladatok növekedése miatt nem tudott a Kft. a tervezett mennyiségű vállalkozói munkát vállalni és teljesíteni. Ugyanakkor a közhasznú tevékenységből befolyt bevétel a korábbi évhez képest mintegy 70 %-kal nőtt. E kétfajta tevékenység változása miatt a Kft. az elmúlt évet mindösszesen 1,8 millió Ft nyereséggel zárta.

A képviselők ugyancsak elfogadták a Sándorfalva Városfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évről szóló mérleg-és eredmény-beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését. Ezen önkormányzati Kft 2010-ben a megelőző évihez képest közel 40 %-kal kevesebb önkormányzati támogatásból gazdálkodott. Mégis a közhasznú tevékenységéből származó bevétele közel megduplázódott. Vállalkozói tevékenységének bevétele a negyedére esett vissza, ennek egyik meghatározó oka az, hogy a tavalyi évben valósult volna meg az önkormányzat kiemelt beruházása – a Nádastó Szabadidőpark- amelyből a Kft-nek jelentős vállalkozói bevétele származott volna. Mindezek ellenére az évet végül a Kft. szerény nyereséggel zárta.

A testület döntött egy ajándékba felajánlott ingatlan elfogadásáról. A terület Sándorfalva közigazgatási területéhez közel, ám Szatymaz területén fekszik, továbbá per- és tehermentes, legelő művelődési ágú.

A képviselők döntése nyomán az Önkormányzat pályázatot nyújt be az „Európa a polgárokért” program keretében a testvérvárosok polgárainak találkozója támogatására. A projektből Sándorfalva három testvértelepülése (Loitz, Újszentes, Baragiano) delegációit látnánk vendégül 2011. november végén. A találkozó a történelmi múlt, a kulturális értékek és népi hagyományok kölcsönös megismerésére nyújt lehetőséget. A támogatás 100 %-os intenzitású, de az Önkormányzatnak elő kell finanszíroznia, így a megvalósításhoz szükséges 1,9 millió Ft önerőt a testület rendelkezésre bocsátotta.

A testület pályázatot kíván benyújtani „A helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű KEOP pályázatra. Támogatás esetén a település közintézményei villamosenergia fogyasztásának költségmegtakarítását lehetne előmozdítani napelemes rendszer kiépítésével. A beruházáshoz 15 %-os önerő, maximum 10 millió Ft szükséges, melyet a testület elkülönített. A befektetés körülbelül 4 év alatt megtérülne.

A képviselők zárt ülésen a beérkezett jelölések alapján döntöttek a 2011. évben adományozandó önkormányzati kitüntetésekről. Az idei évben a „Közszolgálatért” kategóriában adnak majd át kitüntetést a városnapi ünnepi testületi ülésen.