Önkormányzati Hírek 2011. február

A boldogító „igen” lehetőségei Sándorfalván
2011-02-23
Partnereink
2011-02-24

Utoljára frissítve 2011-02-23

A 2011. február 10-i ülés kiemelt témája az önkormányzat 2011. évi költségvetése volt, azonban ezt megelőzően került sor a részeit alkotó „kisebb” elemi költségvetések megvitatására.

 

A képviselő-testület elfogadta a Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztő Nonprofit Kft. 2011. évi költségvetését. A Kft. úgy tervezi, hogy az idei évben bevételei több mint 65 %-a már saját vállalkozói tevékenységéből származik majd. A fennmaradó 35 %-ot az összesen 11 millió Ft összegű önkormányzati támogatás teszi ki, amelyből a Kft. 3 millió forintot új feladatára, az önkormányzat PR és marketing költségeire fordít. Így a működésre fordítandó tényleges önkormányzati támogatás (8 millió Ft) 2 millió Ft-tal kevesebb mint 2010-ben volt.

A Városfejlesztő Kft-hez hasonlóan a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft is egyre inkább önfenntartóvá válik. 2011. évben közel 42 millió önkormányzati támogatásban részesül, ugyanakkor bevételei 75 %-a már vállalkozási tevékenységéből származik, míg az elmúlt évben ez az arány még csupán 60 % volt.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (SzKTT) Közoktatási Intézménye részeként működő Pallavicini Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2011. évi működtetetéséhez az önkormányzat 160 793 millió Ft-tal járul hozzá, amely összeg közel 1 millió Ft-tal kevesebb, mint a 2010. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke, köszönhetően az egy helyre összevonva működő iskola üzemeltetéséből nyert megtakarításnak.

A képviselők megerősítették a Dóci Körjegyzőségi Iroda 2011. évi költségvetését. A jóváhagyott 12,97 millió Ft kiadás ellentételezését részben a központi költségvetés, részben pedig a dóci önkormányzat bocsátja Sándorfalva Önkormányzata rendelkezésére.

Ezeket követően a képviselő-testület vita nélkül fogadta el az Önkormányzat 2011. évi költségvetését. A bevételi és a kiadási oldal ismeretében az idei évben is biztosított az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan és változatlan színvonalú működése.

 

A képviselő-testület törvényi kötelező előírás alapján rendeletet alkotott a hivatali helyiségen kívüli illetve a hivatali időn túli házasságkötés engedélyezéséről és díjazásáról.

A testület a személyi jövedelemadó szabályok 2011. évi változására tekintettel módosította az önkormányzati köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szóló rendeletét.

A képviselők meghatározták a 2011. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapjául szolgáló önkormányzati célokat. Azon túl, hogy minden hivatali szakterületnek eltérő célkitűzései vannak, a következő négy cél mindenképp kiemelten fontos az Önkormányzat Hivatala számára: 1. a települési szennyvízberuházás projekt ütemezés szerinti végrehajtása, 2. a várospolitikai szemlélet erősítése, 3. az elektronikus közigazgatásra történő átállás lehetőségének folyamatos és fokozatos megteremtése és 4. a lakosság tájékoztatásának még szélesebbé tétele az Önkormányzat weboldalának segítségével.

A testület elfogadta a 2010. évi Állami Számvevőszéki célellenőrzés hatására elkészült intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Ennek értelmében az idei évben kiemelt feladat az adóellenőrzések ütemtervszerű végrehajtása.

A képviselő-testület megvitatta és jóváhagyta a felülvizsgált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. Az ismertető anyagból megtudható, hogy a szociális terület következő években, évtizedekben várható problémái- más településekhez hasonlóan- : a lakosság elöregedése, a házi gondozásra szoruló idősek számának növekedése, a szociálisan hátrányos helyzetű családok mértékének emelkedése és a munkanélküliség. Ezen problémákra kell felkészülnie az oktatásnak, az egészségügynek, a szociális ágazatnak, a munkaerőpiacnak önkormányzati támogatással a civil szervetek fokozottabb bevonásával.

A képviselők döntöttek arról, hogy a sándorfalvi civil szervezetek 2011-ben is 2 millió forintos keretösszegű önkormányzati forrásra pályázhatnak programjuk és/vagy működésük támogatására. A programok mielőbbi megvalósítása érdekében a pályázatok benyújtási határideje a korábbiakhoz képest másfél hónappal korábbi: 2011. március 16.

Jóváhagyta a képviselő-testület a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás szervezeti és működési szabályzatának valamint társulási megállapodásának módosítását. A változtatásokat az elmúlt három évben bekövetkezett jogszabályi és működésbeli változások indokolták.

A képviselők megerősítették a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás és Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala közötti munkamegosztásról szóló megállapodást. A szerződés szerint a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi-gazdasági Irodája látja el a Társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

A testület úgy határozott, hogy pályázni kíván a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt közlekedésfejlesztési kiírásra. A pályázat tárgya 3 darab KRESZ jelzést felvillantó sebességkorlátra figyelmeztető berendezés elhelyezése Sándorfalva legforgalmasabb pontjain. A beruházáshoz szükséges, 10 %-os önerőt, ami 440 625 Ft, a képviselők rendelkezésre bocsátották.

A testület továbbá úgy döntött, hogy részt kíván venni a Magyar- Szerb határon átnyúló együttműködési Program kettő pályázatán. Az „Emberek közötti együttműködés” tárgyú pályázat célja az emberi kapcsolatok erősítése a határ két oldalán, ennek érdekében táborozásokat szerveznek sándorfalvi gyerekeknek Szerbiában és szerb gyerekeknek Sándorfalván/hazánkban. E pályázat maximális támogatottsága 95 % lehet, a szükséges önerő (5 %) 795 900 Ft, melyet a testület rendelkezésre bocsátott. A „Közös nyelvünk a zene” tárgyú pályázat az imént írt célt a zenével, mint közvetítő eszközzel kívánja szolgálni. A projektben a sándorfalvi és az adai művészeti iskola szervezne közösen zenei táborokat, műhelyeket, koncerteket és lehetőség nyílik eszközbeszerzésre is. Az igényelt támogatás mértéke az összköltségek maximum 95 %-a, a szükséges 980 000 Ft-nyi önerőt, amit a 2012. évi költségvetésből kell biztosítani, a testület megszavazta.

Végül a testület zárt ülésen döntött arról, hogy a számára vételre felajánlott dóci utcai ingatlan megvásárlásával, köszönettel, nem kíván élni.