Novemberi bűnmegelőzési hírlevél

Kisbíró – 2012 november
2012-11-19
1. napirendi pont
2012-11-27

A „Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében” elnevezésű bűnmegelőzési konferencia zárásaként került sor a Szegedi Rendőrkapitányság épületében kialakított gyermekmeghallgató helyiség ünnepélyes akkreditálására.

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium alkalmasságot igazoló tanúsítványát Dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára adta át Dr. Lukács János r. dandártábornok úrnak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének, Dr. Zélity László r. ezredes úrnak, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetőjének, valamint B. Nagy László kormánymegbízott úrnak, a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának. Az átadáson részt vett Dr. Kiss Rigó László, a Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöke, Dr. Polner Eörs, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Főigazgatója, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai, valamint Dr. Urbán Zoltán r. alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügi Igazgatója.

A rendőrségnek a 14. életévét be nem töltött személyek meghallgatását gyermekbarát meghallgató szobában kell foganatosítani. A gyakorlat kötelezővé tétele előtt e helyiségek használata nem épült be a mindennapi rendőrségi gyakorlatba, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium rendeletével azonban fontos előrelépés történt annak érdekében, hogy csökkenjen az eljárás során a gyermekeket érő további traumalehetősége.

Az igazságszolgáltatás rendszerébe bármely eljárási pozícióba – akár sértettként, akár tanúként, akár elkövetőként – bekerülő gyermek esetében a speciális eljárásjogi szabályok alkalmazásához kapcsolódva, ugyanis törekedni kell a legoptimálisabb körülmények biztosítására. Fontos szem előtt tartani, hogy egy gyermek az igazságszolgáltatásban is gyermek marad, vagyis különleges védelemre van szüksége: ügyét kellő empátiával kell megközelíteni. A felesleges traumatizálás elkerülését segíti, hogy a gyermekmeghallgató szobában – a büntetőeljárás céljával összhangban – az eljárási cselekmény a gyermek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva valósulhat meg.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Gyermekbarát Igazságszolgáltatásról szóló iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatást olyan rendszerként írja le, mely biztosítja a gyermekek jogainak védelmét, azok tiszteletben tartását és érvényesülését. Teszi mindezt úgy, hogy közben figyelembe veszi a gyermek legfőbb érdekeit, a jogállamiság követelményeit, a magán- és családi élet, valamint az emberi méltóság tiszteletben tartását, illetve a diszkrimináció tilalmának elvét. Az iránymutatás tehát alapkövetelményként határozza meg a gyermek jogait, melyek a teljesség igénye nélkül a következők: a tájékoztatáshoz való jog, a részvételhez való jog, a véleménynyilvánításhoz való jog, minden őt érintő kérdésben meghallgatásához, valamint véleményének figyelembe vételéhez való jog (korára, érettségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel), a képviselethez, valamint a segítségnyújtáshoz való jog. Ezeket a jogokat az ENSZ Közgyűlése 1989. november 20-án fogadta el, és a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben deklarálta, melyet hazánk az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdetett ki.

A Szegeden ma tanúsítványt kapott, de már 2005-ben átadott helyiségben, a szigorú szakmai követelményeknek megfelelő technikai eszközök és berendezések mellett, minden azt biztosítja, hogy a gyermekeket koruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő, speciális körülmények között, a lehető legkíméletesebben lehessen meghallgatni.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

barka@csongrad.police.hu

62/562-410

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Rendőrségi segélyhívó: 107

Központi segélyhívó: 112

TELEFONTANÚ: 06/80/555-111

Betűméret