Munkavállalót keres a Sándorfalvi EESZI

Elballagtak az általános iskola végzősei
2021-06-12
1. napirendi pont: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. teherautó beszerzés támogatása
2021-06-15

Utoljára frissítve 2021-06-14

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi– és Szociális Intézmény házi segítségnyújtásban 1 fő gondozó munkakör betöltésére munkavállalót keres.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


A gondozottainknak fizikai ellátása, pszichés gondozása saját lakó környezetükben.
Életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő ápolási feladatok (mosdatás, fürdetés, öltöztetés) elvégzése. Háztartási munkák elvégzése. (közvetlen környezet tisztántartásagyógyszerek kiváltása, bevásárlás stb.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • szociális gondozó, ápoló OKJ-s képesítés
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 2 éves szakmai tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • szervezőkészség
 • együttműködési készség
 • pontosság
 • rendszeresség
 • megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 27. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelecsényi Karolina nyújt, a 06/62 250-004-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Egyesített Egészségügyi-és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 653/2021, valamint a munkakör megnevezését: 1fő gondozó házi segítségnyújtásban.
 • Elektronikus úton, e-mail: eeszisandorfalva@gmail.comcímen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető által kijelölt bizottság elbírálása alapján. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 5 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.