Megfigyelési körzeti zárlatot rendeltek el Sándorfalvára is a Madárinfluenza miatt

Petőfi Emlékkönyvtár energetikai korszerűsítése – VP6-19.2.1.-21-A2-17
2020-04-24
Polgármesteri határozat a piacon történő értékesítésről
2020-04-27

Utoljára frissítve 2020-04-27

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály által meghozott határozat részleteit alább olvashatják.

A NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága (ÁDI) 2020. márciusától már több esetben kimutatta Csongrád Megye járásaiban a madárinfluenza vírust. Emiatt a hatóság a betegséggel érintett állattartó telepek körül 10 km sugarú kör által határolt megfigyelő körzeteket rendelt el.

Az ÁDI április 21-i eredményközlője alapján két újabb ópusztaszeri és kisteleki állattartó telepen mutatta ki a madárinfluenza vírust.

A hatóság ezért Sándorfalva észak-nyugati közigazgatási külterületét is érintő határozatot hozott, amely szerint az említett területre megfigyelési körzetet rendeltek el.

A megfigyelési körzetre az alábbi intézkedéseket rendelték el a baromfitartó gazdaságokra és háztáji udvarokra.

 1. A megfigyelési körzet intézkedéseiről az érintett területek lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.
 2. Minden baromfiállományt, egyéb fogságban tartott szárnyast és takarmányukat a gazdaságok és udvarok kijelölt épületében zártan kell tartani. Ha ez nem megoldható, vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkor területet kell lekeríteni és madárhálóval minden oldalról lefedni a kifutóból, legelőből, amelynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfi-állományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.
 3. A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel, vagy vízzel való érintkezését.
 4. Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell (telepi hullaégető útján, vagy a 8,) e./ pont szerint)
 5. Tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vásárjainak, piacainak, kiállításainak, versenyének, vagy egyéb csoportos bemutatásának a rendezése.
 6. Tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.
 7. Tilos beszállítani, kiszállítani és a területen belül szállítani közúton, vasúton:
  1. baromfit, tojásrakás előtt álló és napos baromfit;
  2. más, fogságban tartott madarakat;
  3. étkezési és keltetőtojást;
  4. baromfihúst;
  5. baromfi vagy más madarak állati melléktermékeit (hullák és tartásukból származó használt alom, trágya, hígtrágya) valamint ezeket szétszórni.

A szállítási tilalom nem vonatkozik:

 • a gazdaságok magánjellegű szervízútjain történő belső szállításra;
 • a megfigyelési körzeten közúton, vagy vasúton történő kirakodás vagy megállás nélküli szállításra.

8) A hatóság bizonyos feltételek teljesülése esetén külön kérelemre, az OJK jóváhagyása után, engedélyezheti megfigyelési körzetben lévő gazdaságokból;

      a./ Baromfi szállítását – a korlátozás alatt nem álló területekről is – azonnali levágásra a kijelölt vágóhídra az alábbi feltételekkel:

            – a vágóhídra küldést megelőző 24 órán belül hatósági állatorvosi vizsgálat;

      – azon megyei kormányhivatal, amelynek illetékességi területén belül a kijelölt vágóhíd található, értesítését követően hozzájárul a baromfi fogadásához és megerősíti a levágást a feladó megyei kormányhivatalnak,

      – kedvező eredménnyel lezárult az állomány laboratóriumi, 60 db kloáka tampon vizsgálata,

      – korlátozás alatt nem álló területekről történő beszállításkor 30 db kloáka tamponmintát kell venni és beküldeni vizsgálatra, a madarak az eredmény megérkezése előtt szállíthatók, ha a nyomon követési dokumentációk rendben vannak.

b./ Tojásrakás előtt álló és napos baromfi szállítását Magyarország területén lévő olyan gazdaságba szállítását:

      – amelyben nincs más baromfi;

      – amelyet a megyei kormányhivatal előzetes értesítés alapján már engedélyezett és hozzájárult a baromfi fogadásához;

      – a gazdaságba érkezését követően hatósági megfigyelés alá kell helyezni és legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia;

      – továbbá napos esetében bármely más gazdaságba, ha a napos a baromfi a védő- és megfigyelési körzeteken kívül fekvő baromfitartó gazdaságokból származó és a keltetőben elkülönítetten kezelt keltetőtojásból kelt ki.

c./ Keltetőtojás szállítását keltetőbe, ha a tojást és annak csomagolását feladás előtt fertőtlenítik és biztosítják a visszakereshetőségüket.

d./ Étkezési tojás szállítását:

      – csomagolóközpontba egyszer használatos csomagolásban, ha az a hatósági főállatorvos által előírt valamennyi járványvédelmi intézkedésnek megfelel;

      – tojástermék gyártó üzembe;

      – ártalmatlanításra.

e./ Állati melléktermék (hulla, használt alom, trágya, hígtrágya) szállítását: kijelölt telepre köztes tárolás vagy egyből a madárinfluenza vírusok lehetséges jelenlétének megszüntetését szolgáló kezelés céljából.

9) A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni. A baromfiállományokat hatósági vagy hatósági jogkörrel felruházott állatorvosok felkeresik klinikai vizsgálat céljából, szükség esetén mintát vesznek az állományból. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Az állomány állatorvosi ellenőrzését és diagnosztikai vizsgálatát az állattartók tűrni kötelesek.

10) A gazdaságok be- és kijáratánál járművek és személyek fertőtlenítésére alkalmas eszközt és fertőtlenítőszert kell elhelyezni. A baromfitartó gazdaságokkal érintkezett bármilyen eszközt, járművet, beleértve a gazdaságba belépő, vagy onnan távozó személyek járműveit is, haladéktalanul takarítani, fertőtleníteni kell.

11) A baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, valamint a hús, takarmány, trágya hígtrágya és alom, és minden más vírussal történt fertőzésre gyanús dolog, vagy anyag szállítására használt járművet és eszközt a használatuk után azonnal takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.

12) A gazdaságba be- vagy onnan kilépő személyeknek az alábbiakat kell betartaniuk:

      – öltözet cseréje csak a gazdaságban tartózkodás során használt munkaruhára, vagy teljes egyszer-használatos, vagy fertőtleníthető védőruházatra;

      – a gazdaság bejáratában kéz- és lábfertőtlenítés,

      – a látogatási naplóba a gazdaságba belépő minden személy adatainak bejegyzése.

13) A gazdaságba csak a Hatóság engedélyével vihető be baromfi, más fogságban tartott szárnyas, valamint háziasított emlős, kivéve azokat az emlősöket, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek baromfival, illetve fogságban tartott madarakkal, valamint ketreceikkel.

14) A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:

      – a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot;

      – a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot;

      – egy hét alatt az elhullási arány meghaladja az 3%-ot;

      – bármilyen a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet, kórbonctani elváltozást a tulajdonosnak haladéktalanul jelenteni kell az illetékes járási hivatalnak.

15) Az elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaság előírások szerint elvégzett takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 30 napig kell fenntartania.