Legyen szociális gondozó Sándorfalván!

Álláspályázat Családsegítő munkakörre
2016-05-20
Várja a gyerekeket a Sándorfalvi UKSE!
2016-05-23

Nyolc órás, határozatlan idejű közalkalmazotti állást hirdeti az EESZI.

A Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény pályázatot hirdet

Szociális gondozó idősek nappali ellátásában

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Sándorfalva, Dózsa György utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • programszervezés,
 • egyéni és csoportos foglalkozások megtartása,
 • étkeztetés,
 • segítségnyújtás a klubtagok személyi higiénéjének megtartásában,
 • a tevékenységhez kötődő adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

 • Szociális gondozó és ápoló szakképesítés, ill. az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.1. szerinti végzettség,
 • érettségi bizonyítvány,
 • 1–3 év szociális területen eltöltött szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű számítógép ismeret.

Elvárt kompetenciák

 • kiváló szervező és kommunikációs képesség,
 • kiváló konfliktuskezelési, alkalmazkodási és együttműködési képesség,
 • kiváló tolerancia, empátia, csapatmunkára való képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • képesítést igazoló okiratok,
 • büntetlen előélet.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vári Istvánné nyújt, a 06/62 250-004 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

 • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény címére történő megküldésével: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szociális gondozó
 • Elektronikus úton Vári Istvánné részére az eeszisandorfalva@gmail.com e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Vári Istvánné, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat bizottság véleményezi. A munkáltatói jogkör gyakorlója valamennyi pályázót írásban értesíti.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 25.

Nyolc órás határozatlan idejű közalkalmazotti állást hirdeti az EESZI.

A Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény pályázatot hirdet

Szociális gondozó idősek nappali ellátásában

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Sándorfalva, Dózsa György utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: programszervezés, egyéni és csoportos foglalkozások megtartása, étkeztetés, segítségnyújtás a klubtagok személyi higiénéjének megtartásában, a tevékenységhez kötődő adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

Szociális gondozó és ápoló szakképesítés, ill. az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.1. szerinti végzettség,

érettségi bizonyítvány,

1–3 év szociális területen eltöltött szakmai tapasztalat,

felhasználói szintű számítógép ismeret.

Elvárt kompetenciák:

kiváló szervező és kommunikációs képesség,

kiváló konfliktuskezelési, alkalmazkodási és együttműködési képesség,

kiváló tolerancia, empátia, csapatmunkára való képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes fényképes szakmai önéletrajz,

képesítést igazoló okiratok,

büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vári Istvánné nyújt, a 06/62 250-004 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény címére történő megküldésével: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szociális gondozó

Elektronikus úton Vári Istvánné részére az eeszisandorfalva@gmail.com e-mail címen keresztül.

Személyesen: Vári Istvánné, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat bizottság véleményezi. A munkáltatói jogkör gyakorlója valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 25.