Iskolai étkeztetés: ezek a befizetési határidők a 2017/2018-as tanév első félévére!

Permetezési menetrend augusztusra
2017-08-01
Párakapuk Sándorfalván: két helyen is hűsölhet
2017-08-04

Nyilvánosságra hozta az önkormányzat, hogy szeptembertől decemberig mikor kell befizetni a tanulók étkezési díjait.

A szeptember–december havi iskolai étkezési térítési díjak beszedését az alábbiak szerint határozta meg Sándorfalva önkormányzata:

  • Szeptember 4. (hétfő), 5. (kedd), 7. (csütörtök)
  • Október 3. (kedd), 4. (szerda), 9. (hétfő)
  • November 2. (csütörtök), 8. (szerda), 9. (csütörtök)
  • December 5. (kedd), 6. (szerda), 11. (hétfő)

Minden hónapra igaz, hogy az első napon 8.00–17.00, a második napon 8.00–16.00, a harmadik, pótbefizetési napon 8.00–12.00 között lehet befizetni a térítési díjakat. Az önkormányzat kéri a szülőket, hogy a fönti napok valamelyikén fizessék be mindig az étkezések költségét! A megrendeléseket szeptemberre, a kitűzött határidőig leadott nyilatkozatok alapján, a október–decemberre az előző hónap befizetései alapján végzi az önkormányzat.

A nyilatkozatokat augusztus 3-ától folyamatosan, legkésőbb augusztus 15-éig le kell adni  Sándorfalva Városi Önkormányzat gazdasági irodájában, a Szabadság tér 1. szám alatt. Amennyiben valamelyik hónapra nem, vagy csak egyes napokra kérik az étkeztetést, azt legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 25-éig jelezni szíveskedjenek, ellenkező esetben az étkezési térítési díjat be kell fizetni! Fontos! A nyilatkozatok csak az 1. osztályosoknak, valamint a 2017. június hónapban étkező tanulóknak lettek kiküldve! Új igény esetén, a nyilatkozatok átvételéről, a 06/20-245-5080-as vagy a 62/572-974-es telefonszámokon lehet érdeklődni.

Az adott ingyenes étkezést igénylőknek szigorúan a fizetési napokon szülői aláírással, vagy a meghatalmazott személy aláírásával kell jelezni az igényüket, különben a pótbefizetést követő naptól nem rendelnek ebédet a gyermeknek.

A felső tagozatosoknak az étkezési jegyek kiadása is a fenti időszakokban történik. Az ingyenes étkezésben részesülő felső tagozatos tanulóknak csak az étkezést igénylő lista aláírásakor lehet az étkezési jegyeket kiadni, de nekik a pótbefizetés napjáig külön lista alapján az étkezést biztosítják.

Az érvényes iskolai étkezési térítési díjak szeptember 1-jétől:

  • Teljes (tízórai, ebéd, uzsonna): 584 Ft/nap/fő
  • Ebéd: 381 Ft/nap/fő
Betűméret