Házi csatornakötések kiépítéséval kacsolatos tájékoztató

8/2014. (IV.24.) Ör. rendelet – melléklete
2014-08-22
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény – Kérelem
2014-09-04

Utoljára frissítve 2014-09-04

Városunkban a szennyvízelvezető hálózat műszak átadása 2014. július 5-én megtörtént.

A hatályban lévő jogszabályok alapján, annak a szennyvízkibocsátónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól, azaz településünkön 2014. október 5-napjától talajterhelési díjat kell fizetnie.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat az Adótörvényben rögzítettek alapján az önkormányzati adóhatóság látja el.

A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Kdtv.) 21/A. §. (1) szerint a kibocsátónak önadózás útján kell bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.

Városunk területén a talajterhelési díj mértéke – a Kdtv. alapján – 3.600.-Ft/m3, minden m3 elfogyasztott víz után.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési díjról szóló 7/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletét, melynek 6. §-a értelmében a tárgyévre a talajterhelési díj alól mentességben részesül az a kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 15 m3-t.

Abban az esetben, ha az ingatlanon a vízszolgáltató Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján a házi ivóvízhálózatra telepített locsolási vízmérő is van, a talajterhelési díj alapja a teljes vízfogyasztás, csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

Tehát annak a Sándorfalvi ingatlan-tulajdonosnak, aki 2014. október 5-ig nem köt rá a szennyvízelvezető csatornára, a 2014 évre vonatkozó talajterhelési díj fizetésével kapcsolatos kötelezettségéről 2015. március 31-ig önbevallást kell tennie, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi és Igazgatási Csoportjánál, a hivatal Sándorfalva, Széchenyi u. 15 szám alatti épületében.

Dr. Kovács Beáta – jegyző

 

A dokumentum megtekintése>>>