FOTÓPÁLYÁZAT – „Tanyavilág”

2. napirendi pont
2015-02-26
EMVA monitoring adatszolgáltatás
2015-03-02

Kiíró: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Természetfotó pályázatunk célja, hogy ráirányítsa a figyelmet szűkebb lakóhelyünk legjellemzőbb tájbéli értékeire, a dél-alföldi tanyákra, és a hozzájuk kapcsolódó természeti értékekre, fenntartható gazdálkodási gyakorlatra, hagyományokra.

Pályázati kategóriák:

 1. Eleven örökségünk – élet és gazdálkodás működő tanyákon, fenntartható tájhasználat, mindennapi munkák, hagyományok, népszokások, eszközök, építészeti értékek.
 2. Egykor volt otthonaink – felhagyott művelésű területek, egykori tanyák maradványai, a múló idő megörökítése.
 3. Természet és ember – a tanyák vadon élő vendégei, állatok, növények, védett értékek, hagyományos és őshonos háziállatfajták.

A pályázók három korcsoportban kerülnek értékelésre:

 1. Gyermekkorúak: 14 éves korig.
 2. Ifjúsági kategória: 15-24 éves korig.
 3. Felnőttek: 25 éves kor felett.

Minden pályázó kategóriánként maximum 10 pályamunkát küldhet be. A pályamunkákhoz képenként kérjük csatolni az alábbi adatokat:

 1. Kép címe:
 2. Pályázati kategória:
 3. A kép készítésének ideje:
 4. A kép készítésének helye (postacím, vagy helyrajzi szám, vagy földrajzi koordináták):
 5. A készítő neve:
 6. A készítő életkora:
 7. A készítő elérhetősége (e-mail, telefon és postacím):

Benyújtás módja:

Digitálisan (minimum 1 megapixel felbontással készítve) vagy papír formátumban (minimum 10×15 cm képmérettel):

 • személyesen vagy postai küldeményként: CSEMETE Iroda, Szeged, 6720, Arany János u. 1.
 • elektronikus úton: A csemete@csemete.com e-mail címet használva, „fotópályázat + név” tárgymegjelölést használva.

A beküldés folyamatos, határideje: 2015. május 05.

A benyújtott munkákból kiállítás készül, a képek további felhasználásra kerülnek az Egyesület által, a szerző feltüntetésével. A díjazás tárgyjutalmakkal (fotófelszerelés, szakirodalom, utalványok) történik, a kiállítás megnyitójával egybekötötten.

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.

A kép feldolgozása során a korrekció a következő, kizárólag a teljes képterületet érintő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight), életlen mask. Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák (fényérzékelőre tapadt por nyomai) eltávolítására. Engedélyezett a kép megvágása, és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek monochrome átalakítása. Amennyiben a fenti változtatásokon túl digitális illusztráció készül (pl. montázs, gömbpanoráma) azt kötelező feltüntetni!

Dr. Ilosvay György – CSEMETE elnök

Dr. Molnár Gyula – CSEMETE Fotós és Propaganda Szakosztály vezetője

Betűméret