FELHÍVÁS Meghosszabbításra kerültek a földhasználati nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettségek teljesítésének időpontjai

Jegyzőkönyv – 2013.07.11.
2013-07-25
Választás 2014
2013-07-30

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) 25/G. § (1) bekezdése alapján a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett

a)  magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját és az állampolgárságát,

b)   gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azonosítóját

köteles 2013. szeptember 30-ig bejelentem a földhasználatát nyilvántartó ingatlanügyi hatóság részére.

A fenti azonosító adatközlési kötelezettség azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót terheli, aki ennek a kötelezettségének 2013. március 30. napjáig nem tett eleget, és 2013. szeptember 30-ig földhasználati bejelentést sem nyújt be.

A bejelentés módja: Az azonosító adatközlési adatlap” kötelező használatával.

 

Az ingatlanügyi hatóság – 2013. szeptember 30-át követően – húszezer forint összegű bírsággal sújtja azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót, aki az azonosító adatközlési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

II.

2013. január 1-je óta azon személyeket is a földhasználat bejelentésének kötelezettsége terheli, akik – a földrészletek számától függetlenül, országosan – egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatát 2012. december 31. napjáig már megkezdték. Ezen kötelezettségüknek az érintettek 2013. április 30-ig tehettek eleget.

A fenti személyek földhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Tft.-ben új határidő került megállapításra, ez az új határidő 2013. szeptember 30.

A bejelentési kötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdoni lapjának az adatait kell figyelembe venni: a szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított terület művelési ágú földrészlet bejelentés köteles. Továbbra sem kell bejelenteni az erdő művelési ágú terület használatát.

Zártkert esetében a bejelentési kötelezettség csak azt terheli:

  • aki haszonélvezőként használja a zártkerti ingatlant, vagy
    • aki kívülálló harmadik személyként használja a zártkerti ingatlant a tulajdonossal, illetve a haszonélvezővel való megállapodás alapján.

A bejelentés módja: A „földhasználati bejelentési adatlap” kötelező használatával.

III.

A bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy – amennyiben az nem igénvei személves egyeztetést – postai úton történő benyújtással teljesítsék.

 ¡4 bejetartéshelytt A használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatal.

 Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését választása szerint kizárólag a termőföldek fekvése szerint illetékes egyik járási földhivatal felé kell megtenni.

 A bejelentésekhez szükséges kötelező formanyomtatványok, illetve további részletesebb tájékoztatás:

 A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

 Szeged, 2013. július 22.

Gósz Zoltán

hivatalvezető

 

Ossza meg ismerőseivel írásunkat!
Facebook
Betűméret