FELHÍVÁS – II. félévi adófizetési kötelezettség

Választás 2014
2013-07-30
SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola Étkezés befizetésének időpontjai 2013/2014. tanév első félévében
2013-08-16

Sándorfalva Városi Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatója a helyi adó alanyai részére

 Felhívom tisztelt adófizetésre kötelezett magánszemélyek, vállalkozások figyelmét arra, hogy a települési önkormányzatot megillető 2013. évi

  • építményadó
  • telekadó
  • iparűzési adóelőleg
  • gépjárműadó

 II. félévi részletét 2013. szeptember 16. napjáig lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni Sándorfalva Városi Önkormányzat adószámláira.

 

Továbbá felkérem az építmény- illetve telekadó bevallást benyújtani elmulasztó adóalanyok figyelmét arra, hogy a bevallási kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) foglalt jogkövetkezmény (bírság) elkerülése érdekében.

Tájékoztatom az építmény- illetve telekadó bevallást elmulasztó adóalanyokat arról, hogy az építmény- illetve telekadó bevallási határideje 2013. január 31. napja volt, ezért nyomatékosan felhívom az érintettek figyelmét arra, hogy a 2013. augusztus 31. napját követően benyújtott bevallásoknál az önkormányzati adóhatóság az Art. alapján alkalmazható jogkövetkezménytől nem fog eltekinteni.

Az Art. 172. § (1) bekezdése értelmében, ha az adóalany bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki, illetve bevallási kötelezettségét nem teljesíti, magánszemély adózó 200.000 forintig, más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A bevalláshoz szükséges formanyomtatványok a www.sandorfalva.hu honlapról letölthetők, illetve személyesen, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjánál beszerezhetők.

Az adózással kapcsolatos további kérdéseikkel kérem tisztelt adózókat, hogy szíveskedjenek ügyfélfogadási időben az önkormányzati adóhatóság ügyintézőit keresni, személyesen vagy telefonon.

 

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Adójogi és -igazgatási Csoport

Telefon: +36-62-572-970, +36-62-572-968

Telefax: +36-62-572-976

Ügyfélfogadási rend:

hétfő, kedd, csütörtök: 08:00 – 12:00

szerda: 13:00 – 17:00

 

Dr. Kovács Beáta – jegyző


FACEBOOK
TWITTER
Betűméret