FELHÍVÁS – Bérlakás pályázat

FELHÍVÁS – Bérlakás pályázat
2012-06-08
FELHÍVÁS – Bérlakás pályázat
2012-06-08

Sándorfalva Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Sándorfalva, Alkotmány krt. 23. szám alatti 4. számú költségalapú bérlakás vonatkozásában.

 

Bérlakás adatai:

Hasznos alapterület: 76,56 m2

Bérleti díj: 38.280,- Ft/hó (2012. évben)

Szobák száma: 2 szobás

Komfortfokozat: összkomfortos

Külön szolgáltatások díja: szerződés szerint

 

Pályázati feltételek:

Bérleti jogviszony időtartama: határozott idejű (max. 5 év)

Külön szolgáltatások köre: rendelet szerint

Óvadék mértéke: minimum két havi bérleti díj összege

Az a nagykorú személy pályázhat, aki

–         6 hónapja Sándorfalván él vagy Sándorfalván dolgozik

–         egy főre jutó havi nettó jövedelem minimum 57.000,- Ft

(egyedülálló esetén 71.250,- Ft)

– lakás céljára szolgáló ingatlan tulajdona nincs

 

Pályázat beadási határideje: 2012. június 21. (csütörtök) 10.00 óra.

beadás helye: Polgármesteri Hivatal

 

Pályázathoz csatolandó igazolások, nyomtatványok:

  • Lakásigénylő lap — Letöltés
  • Pályázó és azzal együttköltöző nagykorú személyek a pályázat beadásának időpontját megelőző 6 havi kereseti igazolása — Letöltés
  • Személyi okmányok bemutatása (igazolvány, lakcímkártya), fénymásolata
  • Elő-takarékosság igazolása

 

Pályázat elbírálásának időpontja: 2012. június 28.

 

A lakásigénylő lap a Polgármesteri Hivatal titkárságán és a műszaki irodán kérhető illetve erről a linkről letölthető.

 

A pályázati feltételekről további felvilágosítás a 62/572-969 – es telefonszámon, illetve személyesen Katosné Kószó Matild műszaki ügyintézőnél kérhető.

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről kapcsolatos további részleteket Sándorfalva Város Képviselő-testületének 9/2003.(IV.17.) Ör. rendelete tartalmazza, mely rendelet egységes szerkezetben letölthető a www.sandorfalva.hu honlapról.

Betűméret