FELHÍVÁS

Jegyzőkönyv – 2015.02.27.
2015-03-25
14/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet – Sándorfalva Város Önkormányzat kitüntetéseinek, elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)
2015-04-02

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete új rendeletet alkotott Sándorfalva Város Önkormányzat kitüntetéseinek, elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről. 

A rendelet értelmében

2015. április 30-ig

a Polgármesternek címzett

írásbeli javaslatot lehet tenni Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó alábbi kitüntetésekre, elismerésekre:

  Díszpolgári cím

„Sándorfalváért” kitüntető cím

„Közművelődésért” kitüntető cím

„Ifjúságért” kitüntető cím

„Egészségért” kitüntető cím

„Közszolgálatért” kitüntető cím

„Az Év Vállalkozója” kitüntető cím

      „Sándorfalva Tehetsége” kitüntető cím

      „Sándorfalva Közösségéért” Elismerő Oklevél

A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy vagy gazdasági társaság szakmai életútjának bemutatását és érdemei ismertetését.

Írásbeli javaslatot tehetnek:

„a) sándorfalvi székhelyű intézmények, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, érdekképviseleti, képviseleti szervezetek;

b) Sándorfalván lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetőleg sándorfalvi munkahellyel rendelkező magánszemélyek

c) az a-b) pontokban felsoroltakon túl a „Sándorfalva Tehetsége” kitüntető címre javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a művészetoktatási intézmény vezetője, a felterjesztett diák szaktanára vagy a diákönkormányzat.”

A beérkező javaslatokról Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 28-i ülésén dönt.

A kitüntetések átadására Sándorfalva Város Napján tartandó ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Sándorfalva Város Önkormányzat kitüntetéseinek, elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (III.27.) Ör. rendelete részletesen megismerhető.

Sándorfalva, 2015. március 31.

Dr. Bánfi Margit sk.  jegyző

Betűméret