Ebösszeírás

Kisbíró – 2012. május
2012-05-21
16/2012. (IV.26.) Ör. rendelet 10/a melléklet
2012-05-23

Utoljára frissítve 2012-05-22

 

Közérdekű közlemény

Az Országgyűlés 2011. novemberi ülésszakán módosította az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényt, új rendelkezésekkel egészítve ki a 42.§-t.

A jogszabály 42/B.§ (1) bekezdés alapján a tartás helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amelyről elektronikus nyilvántartást kell vezetnie.

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve, kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tartásában lévő eb/ebekről a mellékelt adatlapot az abban foglalt tartalommal kitölteni szíveskedjenek, és Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalába visszajuttatni szíveskedjenek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 42/B. § (5) bekezdés alapján az eb tulajdonosának és tartójának kötelessége a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ennek megtagadása jogkövetkezményt von maga után.

A kitöltött adatlapokat személyesen a 6762 Sándorfalva Szabadság tér 1. szám alatt, a Polgármesteri Hivatal előterében kihelyezett gyűjtőládába, vagy postai úton kérjük eljuttatni 2012. június 15-ig.

Az adatlap kitöltésével kapcsolatos felvilágosítást a 62/572-971 telefonszámon Holcsikné Kocsó Mária, és az 572-969 telefonszámon Gajdos Tibor közterület-felügyelők adnak.

Kérjük a lakosságot arra, hogy amennyiben kutyájuk elkóborol vagy elvész, keressék fel közterület-felügyelőinket is! A város területén talált és általunk befogott állatokat megtekinthetik a Facebook-on a „Sándorfalvi Gazdikereső” oldalán, ahová –kérésükre- az Önök által keresett állatokat is fel tudjuk tenni. Az Önkormányzattól befogadott ebekről, a befogadás tényéről a Hivatal igazolást ad az ebet befogadó számára.

Dr. Kovács Beáta s.k. jegyző

Letölthető dokumentum:

Eb összeírás adatlap 2012 – Letöltés>>>