Csatorna: egy garanciális bejárás tapasztalatai

Népszavazási plakát
2016-09-21
Elveszett, pont lejárt a személyije, de szavazna? Semmi gond!
2016-09-29

Még július első hetében körbejárták a szakemberek a teljes beruházást, és fölmérték annak állapotát. Szétnéztek Szatymazon is, a tisztítótelepen a legnagyobb gondot a kénhidrogén okozza. Sándorfalván meg az, hogy a csatornát nem csinálták meg rendesen…

A szennyvízcsatorna-beruházás második évi garanciális bejárása július 4–8. között volt, azon a kivitelező EPP Konzorcium képviselője, és a szennyvízrendszert üzemeltető Alföldvíz Zrt. munkatársai mellett az önkormányzat képviseletében a SÖV Kft. is részt vett. A garanciális bejárást a szabályoknak és a projekt keretében kötött szerződésnek megfelelően a műszaki ellenőri feladatokat is ellátó mérnökszervezet hívta össze, és vezényelte le. Azon a héten szóban, írásban és helyszíni bejárás formájában a teljes beruházás terítéken volt. Vegyük sorra a tapasztaltakat némi múltidézéssel összekötve!

Út-, járda- és csapadékvíz-elvezető csatorna hibák

2015 tavaszán a város teljes területén bejárást tartott az „út munkacsoport” (Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester, Darázs Sándor önkormányzati képviselő, a SÖV munkatársai, az önkormányzat műszaki csoportjának munkatársai és a közterület-felügyelők) az út és közterületi hibák rögzítése érdekében, amelynek eredményéről (közel 200 hiba) a műszaki ellenőr és a kivitelező tételes tájékoztatást kapott. Abban az évben június végén és július elején több napon keresztül zajlott az első éves garanciális bejárás.

Az ott felvett 497 hibáról szóló jegyzékben foglaltak alapján a kivitelező a kitűzött határidőre csupán – elsősorban a balesetveszélyesnek nyilvánított – 183 hibát javította ki, öt jelzést nem tartott jogosnak, a fennmaradó, 251 hiba kijavítása a műszaki ellenőr jóváhagyásával 2016-ra tolódott, ezek javítása részben megtörtént.

Az önkormányzathoz azonban még mindig szinte napi szinten érkeznek bejelentések, amelyek út-, járda- vagy csapadékvíz-elvezetési hibát jeleznek.

A bejelentések sokszor közös jellemzője, hogy a szennyvízberuházás garanciális hibáinak a körébe esnek. Ezeket a bejelentéseket a hivatal megküldi a kivitelezőnek és a műszaki ellenőri feladatot is ellátó mérnök szervezetnek is. A legsúlyosabb, balesetveszélyes hibákat pár napon belül ki kell javítani.

A balesetveszélyesnek nem minősülő hibák kijavítása a kivitelező ütemezésében zajlik. Legkésőbb az éves garanciális bejárás során a mérnök és az önkormányzat is ellenőrzi a hiba kijavítását.

Ezzel sok új, illetve megújult hiba került a második éves garanciális bejárás hibalistájára, szám szerint 181 hibát rögzített a műszaki ellenőr, amelyek helyreállítási, javítási határideje augusztus 15-én járt le. A határidő lejártát követően újabb tételes bejárás következik, ahol a részt vevők a javítás megtörténtét, illetve annak minőségét ellenőrzik. Fontos megjegyezni, hogy egyetlen hibajelölés nagyon sokszor egy teljes út-, járda-, vagy csapadékvízelvezető-csatornaszakaszt jelöl. A Tisza utcai útburkolat katasztrofális állapota, vagy az adott utcában hosszabb szakaszon megsüllyedt útpadka például csak egy-egy számot jelöl az előbbi gyors statisztikában. Így a számok mögöttes tartalma alapján az érintett ingatlanok száma 181-nél lényegesen magasabb.

A szennyvíztisztító telep működése során felmerült garanciális hibák

A Szatymaz közigazgatási területén lévő, korszerű technológiával üzemelő szennyvíztisztító telep műszaki átadása 2015 januárjában fejeződött be. A telep az átadás óta teljesíti az elvárt, határérték alatti kimenő paramétereket. Az átadás óta az üzemeltető Alföldvíz Zrt. szakemberei a zökkenőmentes üzemelés érdekében rendszeresen jelzik a mérnökszervezeten keresztül a kivitelezőnek a főként az üzemelés-technológiával kapcsolatos hibákat. Ezek javítása folyamatos, bár közülük több, a kivitelező által az üzemeltetést nem befolyásoló, normál garanciális hibának minősített probléma orvoslása elmaradt, így azok felkerültek a második, éves, harminchárom tételt tartalmazó garanciális hibalistára. A garanciális javítások során a kivitelező elvégzi a szükséges javítási, programozási feladatokat is.

Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt évben már sok problémát okozott a szennyvízcsatorna- hálózat üzemeléséhez köthető, a kénhidrogén jelenlétével összefüggő korrózió, amely egyre inkább veszélyeztetheti a szennyvíztisztító telep berendezéseinek állapotát.

A kénhidrogénhatás kialakulásához az is hozzájárult, hogy a Sándorfalván található tizenkét és a Szatymazon található öt szennyvíz-átemelő kivitelezése technológiai szempontból nem teljes mértékben a tervek szerint történt.

Épp ezért az üzemeltető és a társulás nyomatékosan kérte a kivitelezőt, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat szükséges átalakítását mielőbb végeztesse el.

A munkavégzési kedv „fokozására” indította el a társulás, az előző cikkünkben említett előzetes bizonyítási eljárást.

Betűméret