Álláspályázat

Helyi iparűzési adóbevallás 2014 – H pótlap
2014-02-28
Jegyzőkönyv – 2014.02.13.
2014-02-28

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Közigazgatási és Hatósági Iroda szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet I/18. pont szociális igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

önkormányzati segélyek ügyintézése, szociális nyilvántartások naprakész vezetése, a szociális ügyintéző munkatársak szükség szerinti helyettesítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati szociális ügyintézői tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  •  Középiskola/gimnázium, szociális ügyintéző, vagyy szociális gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző, vagy szociális asszisztens,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Zsuzsanna nyújt, a 62/572-972 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 449/2014 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző. 
  • Elektronikus úton Dr. Nagy Zsuzsanna részére a drnagy.zsuzsanna@sandorfalva.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Dr. Nagy Zsuzsanna, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követően a pályázatok alapján kiválasztott jelöltek személyes meghallgatásra kerülnek behívásra. A személyes meghallgatásokat követően a jegyző dönt a kinevezésről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •  Sándorfalva Város honlapja

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a személyes adatait megismerhessék

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sandorfalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 28.

Betűméret