Álláspályázat

Környezeti jelentés 2014-1
2014-01-15
Országgyűlésiképviselő-választás időpontja
2014-01-21

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi-és Gazdálkodási Iroda gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi-és Gazdálkodási Iroda

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. mell. I/2.pont gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Ellátandó feladatok:

 Pénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátása: banki átutalások teljesítése, a hozzá kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése és pénztár helyettesi feladatok ellátása.  Teljesíti az adóhatóság felé az önkormányzat előírt jelentési és bevallási kötelezettségét (éves adóbevallás, áfa-bevallások, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulás, adatmódosítások).  Vezeti –az ingatlanok kivételével- a beruházások, befejezetlen beruházások, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, járművek stb.), az immateriális javak, valamint az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal készleteinek nyilvántartását. Figyeli az önkormányzat vagyonának változásait. Elvégzi e javak értékcsökkenésének számítását.  Gondoskodik a leltározással és selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.  Ellátja a bérek, adóbevételek és a házipénztár könyvelésével kapcsolatos feladatokat.  Részt vesz a működésről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről – a naptári év könyveinek lezárását követően- a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott éves költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelettervezet előkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdálkodási területén, a tárgyi eszközök, készletek, beruházások nyilvántartásainak vezetésével, banki átutalások teljesítésével, a béregyeztetéssel, házipénztár, adóbevételek és a bérek könyvelésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, és közgazdasági szakképesítés, vagy pénzügyi -számviteli szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • mérlegképes könyvelő,ú


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. március 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Zsuzsanna nyújt, a 62/572-972 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2014 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.
  • Elektronikus úton Dr. Nagy Zsuzsanna részére a drnagy.zsuzsanna@sandorfalva.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Dr. Nagy Zsuzsanna, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. .

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követően a pályázatok alapján kiválasztott jelöltek személyes meghallgatásra kerülnek behívásra. A személyes meghallgatásokat követően a jegyző dönt a kinevezésről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Sándorfalva Város honlapja – 2014. január 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sandorfalva.hu honlapon szerezhet.