Álláslehetőség: dolgozzon közterület-felügyelőként az önkormányzatnál!

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskola, továbbá a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola állami működtetésbe vételének jóváhagyása
2016-08-29
Idén újra! Utcafórumok Sándorfalván!
2016-09-07

Munkát kínál Sándorfalva önkormányzata, szeptember 18-áig lehet jelentkezni.

A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I. sz. melléklet 30. pont

Ellátandó feladatok: a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékony megelőzése, szankcionálása továbbá az önkormányzati vagyon védelme, az épített és a természeti környezet értékeinek megőrzése és védelme, közterület-használati engedélyezési eljárások lefolytatása, közreműködés az önkormányzat ebrendészeti feladatainak ellátásában, rendszeres helyszíni ellenőrzések tartása, szükség szerint hivatali gépjármű vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: közterület-felügyelet.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata és Cafeteria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középiskola/gimnázium, II. besorolási osztályban: közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. Amennyiben nem rendelkezik az előbbi szakképesítéssel/közterület-felügyelői vizsgával, úgy nyilatkozattal vállalja a közterület-felügyelői vizsga 1 éven belül történő letételét,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • egészségügyi, pszichikai alkalmasság, közigazgatási alapvizsga, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kinevezéstől számított 2 éven belül megszerzi.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • motivációs levél, 45/2012.(III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • képesítést igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérést igazoló postai feladóvevény másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben megismerhetők, kezelhetők,
 • nyilatkozat a közterület-felügyelői vizsga 1 éven belül történő megszerzésére, ha nem rendelkezik azzal vagy az előírt szakképesítéssel.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Ibolya nyújt, a 62/572-972-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

 • postai úton; a pályázatnak a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7545-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő,
 • személyesen: Dr. Bánfi Margit jegyző, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok előzetes áttekintését követően kiválasztásra kerülnek azon pályázók, akik részt vehetnek a személyes meghallgatáson. A személyes meghallgatásokat követően a jegyző dönt a kinevezésről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot. A jegyző fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a közterület-felügyelő a helyszíni ellenőrzések során hivatali gépjárművet, illetőleg hivatali kerékpárt használ, feladatait erre rendszeresített egyenruhában látja el.

MInden további tudnivaló, jelentkezés a közigállás portálon.

Betűméret