Állás pályázat

FELHÍVÁS
2015-05-07
Felhívás!
2015-05-18

Utoljára frissítve 2015-05-12

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal  Önkormányzati Irodaközterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet 30. pont- közterület-felügyelő

Ellátandó feladatok:

A közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékony megelőzése, szankcionálása továbbá az önkormányzati vagyon védelme, az épített és a természeti környezet értékeinek megőrzése és védelme, közreműködés az önkormányzat környezetvédelmi szakigazgatási feladatai megvalósításában, közterület használati engedélyezési eljárások lefolytatása, az önkormányzat ebrendészeti feladatai ellátása, rendszeres helyszíni ellenőrzések tartása, szükség szerint hivatali gépjármű vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közterület-felügyelet

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata és Cafeteria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. Amennyiben nem rendelkezik az előbbi szakképesítéssel/közterületfelügyelői vizsgával, úgy nyilatkozattal vállalja a közterület-felügyelői vizsga 1 éven belül történő letételét.,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         egészségügyi, pszichikai alkalmasság, közigazgatási alapvizsga, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kinevezéstől számított 2 éven belül megszerzi

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, képsítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban részt vevők személyes adatait megismerhetik, kezelhetik, nyilatkozat a közterület-felügyelői vizsga 1 éven belül történő megszerzésére, amennyiben nem rendelkezik azzal vagy az előírt szakképesítéssel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Zsuzsanna nyújt, a 62/572-972 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3593/2015 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

§         Személyesen: Dr. Nagy Zsuzsanna, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok előzetes áttekintését követően kiválasztásra kerülnek azon pályázók, akik részt vehetnek a személyes meghallgatáson. A személyes meghallgatásokat követően a jegyző dönt a kinevezésről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot. A jegyző fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Sándorfalva Város honlapja – 2015. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A helyszíni ellenőrzések során hivatali gépjárművet, illetőleg hivatali kerékpárt használ a közterület-felügyelő. Hivatali feladatait erre rendszeresített egyenruhában látja el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sandorfalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.