A Szűz Mária Szent neve Római Katolikus Templom miserendjét alább olvashatják