A nyár utolsó képviselő-testületi ülésén a szúnyoggyérítés volt a fő téma

Már az Instán is fent vagyunk!
2019-06-28
Defibrillátorra pályázott az Önkormányzat
2019-07-01

Utoljára frissítve 2019-06-28

Június 27-én, csütörtökön, a sándorfalvi képviselő-testület nyílt ülésén bő egy óra alatt 16 napirendi pontban döntöttek a képviselők. Többek között szó volt a szúnyoggyérítésről és iskola orvosi szobájáról is.

A 16 nyílt ülésen tárgyalt napirendi ponton kívül 1 pontot zárt ülésen vitattak meg. Ez utóbbi a Petőfi utca. 91/B 2. szám alatt található bérlakás pályázatának elbírálása volt, ami nyilvánvalóan csak az érintettekre tartozik.

Első napirendi pontként Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere, szokás szerint a két ülés közti munkájáról számolt be, ami után a szúnyoginvázió, illetve annak elhárításának témája jött fel.

A polgármester asszony 4 millió forint értékű külön szúnyoggyérítés megrendelését indítványozta. Ez az összeg a következőképen áll össze:

 • Sándorfalva belterülete 500 hektár, ide légi és földi gyérítést is kérnek.
 • Csibafára és Kővágó dűlőre szintén légi és földi gyérítést is kérnek, ez további 90 és 75 hektár területet jelent.
 • Homokpusztán, ami 200 hektár, csak légi gyérítés lesz.
 • A tavas, mocsaras területünkre, ami 70 hektár szintén csak légi szúnyogirtás rendelnek.
 • Továbbá szeretnék a gyérítésbe belevenni az atkai holtágat, ami 100 hektár és oda is csak légi gyérítést javasolnak.
 • A légi gyérítés ára 1500 Ft plusz ÁFA, a földi gyérítésé 2000 forint plusz áfa hektáronként.
 • Tehát összesen 1035 hektáron légi gyérítést javasolnak, aminek az ÁFÁ-s értéke 1 971 675 forint, a földi gyérítés összesen 665 hektárt érint, aminek a végösszege 1 689 100 forint.
 • Összesen így 3 660 775 forintba kerül a szúnyoggyérítés.

Gajdosné visszaemlékezett, hogy tavaly pont képviselő testületi ülésen kérték rajta számon, miért rendelte meg 1-1 millió forintért a bel- és külterületi szúnyoggyérítést, miközben az a katasztrófavédelem feladata.

Búza Katalin alpolgármester azt javasolta, hogy a városnapokra való tekintettel már időpontot is egyeztessenek a szúnyoggyérítésre. A polgármester ennek kapcsán hívta fel a figyelmet arra, hogy a különleges körülmények miatt lehetséges, hogy a katasztrófavédelem is végez további gyérítést, ami nem kerülne a városnak semmibe, így érdemes azt kivárni, hogy felkerülünk-e a listájukra. Abban viszont minden képviselő egyetértett, hogy mindenképp szükséges a szúnyogirtás, ezért a határozatot egyhangúlag elfogadták. A mai napon kollégánk arról tájékoztatott, hogy az Önkormányzat máris megrendelte a településre a szúnyoggyérítést a jövő hétre. A pontos időpontot természetesen hirdetni fogjuk.

A szúnyoggyérítésen kívül még érdekes téma volt az ülés hatodik napirendi pontja, ami a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) beszámolója volt.

A polgármester asszony megemlítette, hogy az iskolában Dr. Borsi Éva gyermek háziorvos jelzése szerint nincs orvosi szoba.  Azt is megemlítette, hogy ennek létrehozása miatt felveszi a kapcsolatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, hisz az az iskola fenntartója.

Vári Istvánné, az EESZI vezetője megjegyezte, hogy az iskolában létezik egy kijelölt terem a védőnői ellátáshoz, ám az a polgármester meglátása szerint nem egyenlő egy szakszerűen felszerelt orvosi szobával.

A képviselő-testület természetesen egybehangzóan elfogadta a beszámolót.

Az ülésen egyébként nem is volt olyan napirendi pont, amiben nem olyan döntés született, amiben nem értettek volna egyet a képviselők. Így a 16 előterjesztés mindegyikében végül minden képviselő pozitívan szavazott. Az előterjesztéseket a honlapon is megtekinthetik, illetve az ülést a YouTube csatornánkon visszanézhetik.

 • 1. napirendi pont: Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • 2. napirendi pont: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására
 • 3. napirendi pont: Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 • 4. napirendi pont: A Sándorfalvi Pipacs Óvoda Alapító Okirata módosítása létszámbővítés miatt
 • 5. napirendi pont: Beszámoló a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi munkájáról
 • 6. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása
 • 7. napirendi pont: Döntés Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő – testülete 73/2019.(IV.25.) Kt. határozatának 2 . és 3. pontjának visszavonásáról
 • 8. napirendi pont: Sándorfalva, 08/18. hrsz-ú ingatlan meghatározott részének csereügylet útján történő értékesítése
 • 9. napirendi pont: 2019. évi Európai autómentes nap megrendezéséhez támogatási kérelem benyújtása
 • 10. napirendi pont: Tájékoztató a 2014-2018. időszakban benyújtott futó pályázatokról
 • 11. napirendi pont: „Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez Sándorfalván” pályázathoz kapcsolódó szabályzatok jóváhagyása
 • 12. napirendi pont: Műszaki ellenőr kiválasztása a „A sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése” című, TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00005 kódszámú pályázathoz
 • 13. napirendi pont: Műszaki ellenőr kiválasztása a „Sándorfalvi piactér fejlesztése, bővítése” című, TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00004 kódszámú pályázathoz
 • 14. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozati javaslat szolgáltatási díj elfogadására
 • 15. napirendi pont: Felhatalmazás „Bölcsődefejlesztés Sándorfalván” címmel pályázat benyújtására
 • 16. napirendi pont: PRAG eszközbeszerzés jóváhagyása a „Természeti és kulturális értékek rehabilitációja Sándorfalván és Törökbecsén (Szerbia)” című és HUSRB/1602/31/0128 azonosító számú pályázathoz